ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 2,305 หน้า จำนวน 23,045 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
81เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ประสานงานทางด้านข้อมูล / เอกสาร / การเทรนนิ่ง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท 123 เพอร์เฟค จำกัด
82เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ดูแลในส่วนของการตลาด งานอีเวนท์ งานจัดบูธ เข้าใจตลาด ประเมินตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท 123 เพอร์เฟค จำกัด
83Supervisor
เป็นหัวหน้างาน ปฏิบัติหน้าที่ รับคำสั่งจากฝ่ายบริหาร และติดต่อประสานงานในแต่ละฝ่าย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท 123 เพอร์เฟค จำกัด
84พนักงานทั่วไป
- ปฏิบัติงานตามสายงานการบริหารที่รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท 123 เพอร์เฟค จำกัด
85ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ
ดูแลรับผิดชอบประจำบูธที่ได้รับมอบหมาย และบูธอีเวนท์ต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท 123 เพอร์เฟค จำกัด
86ผู้จัดการฝึกหัด
ดูแลทีมงานในบริษัท ในแต่ละระดับการบริหารงาน มีความคิดและมุมมองใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท 123 เพอร์เฟค จำกัด
87แม่บ้าน/พนักงานทำความสะอาด
- ทำความสะอาดห้องพัก - ทำ6วันหยุด1วัน (ค่าแรงคิดเป็นรายวัน) - ทำ8ชม พักเที่ยง1ชม ทำโอทีเพิ่ม1ชม(ถ้าต้องการทำโอที) - โอทีเฉลี่ยชั่วโมง ละ61บาท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พงศ์กิจพัฒนา (2005) จำกัด
88ธุรการ
ธุรการต้อนรับลูกค้า เช็คอินลูกค้า ลงทะเบียนห้องพัก อำนวยความสะดวก ตอบคำถาม จัดเอกสาร ดูแลจัดงานให้แผนกแม่บ้าน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พงศ์กิจพัฒนา (2005) จำกัด
89การตลาดและขายประจำออฟฟิศ
1. พูดคุย , แนะนำ สินค้าทางโทรศัพท์ 2. เสนอราคาสินค้า ,ปิดงานขาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส เอ็น ซี กรุ๊ป จำกัด
90แมสเซนเจอร์
1. รับเช็ควางบิล 2. รับส่งเอกสาร 3. รับส่งของ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส เอ็น ซี กรุ๊ป จำกัด