ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 2,305 หน้า จำนวน 23,045 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
121เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญา 3 เดือน) แยก รัชดา - ลาดพร้าว ต้องการคนที่เริ่มงานได้ทันที
คีย์ข้อมูล ดูแลด้านเอกสาร สแกนเอกสาร คัดแยกเอกสาร งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
122 ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้ สัญญา 4 เดือน โซน พระราม 4
ติดต่อกับลูกค้าเรื่องหนี้ค้างชำระ พิมพ์เอกสารใบแจ้งหนี้ของลูกค้า คัดแยกเอกสารใบแจ้งหนี้ เพื่อจัดเตรียมการวางบิล ประสานงานกับฝ่ายธุรการ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
124เจ้าหน้าที่เคลม และรับเปลี่ยนเลนส์ ส่วนต่างประเทศ ประจำ สาทร
-ติดต่อประสานงาน /เปลี่ยนสินค้า / เบิกสินค้า / ตรวจสอบสินค้า และหาสาเหตุเบื้องต้นถึงข้อผิดพลาดของสินค้าที่ลูกค้านำมาเปลี่ยน เช่น CS Key Order ผิด , ลูกค้าสั่งผิด , ฝ่าย Packing จัดสินค้าผิด , พนักงา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
125ตำแหน่งงาน : ธุรการเอกสาร
- คีย์ข้อมูลเข้าระบบ เช็คจำนวนข้อมูลที่คีย์เข้าให้ตรงกับจำนวนที่ระบุในใบจัดส่ง - เก็บสถิติ และรายงานการจัดส่งสินค้า - ติดตามการจัดส่งเอกสารคืนลูกค้า ตามเงื่อนไขที่กำหนด - เก็บเงินหน้าร้านโดยออกใ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
126เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ (แพ็คสินค้า)
- ตรวจรับสินค้าจากลูกค้า, วัดขนาด และประเมินราคาค่าขนส่ง - แพ็คสินค้าควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - ตรวจเช็คสินค้าภายในศูนย์บริการ และจัดทำรายงานสรุปสินค้า - ตรวจสอบการรับสินค้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
127ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโรงแรม (General Manager) ประจำ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
- วางแผนการบริการจัดการให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทั้งทางด้านการบริหารและการตลาด - บริหารงานบุคคลและการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน - ดูแลหรือควบคุมการทำบันทึกและบัญชี รายรับและรายจ่าย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
129 เช็คเกอร์คลังสินค้า ประจำ ซอยประสานใจ พระราม 3
ตรวจเช็คสินค้า นับสินค้า บันทึกสินค้า ดูแลความเรียบร้อยในคลัง เป็นสินค้าเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
130ด่วนสามารถเริ่มงานทันที เจ้าหน้าที่ธุรการ แยก รัชดา - ลาดพร้าว
ดูแลด้านเอกสาร สแกนเอกสาร คัดแยกเอกสาร งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด