ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2,589 หน้า จำนวน 25,884 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
3พนักงานบัญชี
ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ จัดทำใบสำคัญรับ จ่าย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรเม็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4พนักงานบัญชี (สโตร์)
บันทึกบัญชีสินค้าคงคลัง โดยตรวจสอบความถูกต้องรายการสินค้าคงเหลือ ประสานงานกับฝ่ายขาย และคลังสินค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรเม็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5คลังสินค้า/ สโตร์
ดูแลการจัดเก็บสินค้า การตรวจนับ รับและเบิกจ่ายสินค้า เตรียมการจัดส่ง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรเม็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
7แอดมินเพจ
-ตอบข้อมูลทางโทรศัพท์ Facebook Line Email และSocial -เป็นผู้ดูแล ตอบคำถามลูกค้า ดูแลลูกค้า ทุกช่องทาง -ตรวจสอบข้อมูลบนสื่อSocial ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยาม คิวเบเวอเรจ จำกัด
8ประสานงานลูกเพจ ด่วน!!
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอก และภายใน -ประสานงานกับลูกเพจ และลูกค้าผ่านSocial ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยาม คิวเบเวอเรจ จำกัด
9ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
•ดูแลลูกค้า (เก่า และ ใหม่) ผ่านช่องทางการขาย online ของบริษัท •Update และให้ข้อมูลสินค้า/บริการ ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของบริษัทแก่ผู้ที่สนใจ •คิดโปรโมชั่นใหม่ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และ กิจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยาม คิวเบเวอเรจ จำกัด
10พนังงานประจำออฟฟิศ
• ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าบน Facebook YouTube และ Social • ติดตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดออนไลน์ • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์บน Fanpage Facebook และ Social...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยาม คิวเบเวอเรจ จำกัด