ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 2,305 หน้า จำนวน 23,045 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
131พนักงานขาย ( โซน พระราม 2 )
- เปิดกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยการโทรติดต่อและออกไปพบลูกค้าตามโรงงาน - ทำรายงานสรุปผล ตามนโยบายบริษัท - ปิดการขาย และประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อเตรียมส่งมอบสินค้า - ดูแลติดตามหลังการขาย - ประชุมเพื่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
132พนักงานช่าง ( โซน พระราม 2 )
- ประเมินงานซ่อมตามใบสั่งงาน (ใน และนอกสถานที่) - ซ่อมรถตามใบสั่งงาน (ใน และนอกสถานที่) - ประสานงานกับลูกค้าและในแผนก (ใน และนอกสถานที่) - ดูแลความเรียบร้อยของ สถานที่ รถ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
133ผู้ช่วยช่าง ( โซน พระราม 2 )
- ช่วยช่างซ่อมรถตามใบสั่งงาน (ใน และนอกสถานที่) - ประสานงานกับลูกค้าและในแผนก (ใน และนอกสถานที่) - ดูแลความเรียบร้อยของ สถานที่ รถ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามนโยบายบริษัท เกี่ย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
134Account Payable Officer ประจำ ชิดลม
Vendor Master - Vendor Master List Control and amend Bill Placement - Bills placement receipt from Vendors / Suppliers / Contractors ER from all users - ER from users verification and interface t...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
137ตำแหน่งงาน : Warehouse Operator (สัญญาจ้าง 1 ปี) ทำงานที่ มาบตาพุด
บันทึก ลงรายงานประจำวันการส่งสินค้าและเอกสาร ประสานงานกับแผนก CSD แจกจ่ายงานให้กับ Messenger ตาม Route นับ/เก็บ/จัด/แพ็คสินค้า ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ ISO9001 อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชากำหนด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
138 ตำแหน่งงาน : customer service ประจำ สาทร
รับผิดชอบในการประสานงาน การติดต่อ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและใหม่ Key order ในระบบ Confirm Order ทาง E-mail/Line/Fax , อื่นๆ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
140ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด สัญญาจ้าง 6 เดือน ประจำ สาทร
- ทำงานเอกสารต่างๆของแผนกการตลาด เช่น เปิดใบสั่งซื้อสินค้า และอื่นๆ - ประสานงานหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร - ติดต่อประสานงานกับเซลล์ ,หน้าร้าน , ช่างที่ไปติดสติ๊กเกอร์ตามร้านค้าต่างๆ -ทำ Stock เบิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด