ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 2,305 หน้า จำนวน 23,045 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
101เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ
- ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ - นำเสนอโคงการ และสินค้าให้กับหน่วยงานต่างๆ - ประสานงานโครงการกับส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - เรียนรู้ และอัพเดทข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แอดวานซ์ ฌารดาห์ จำกัด
102นักศึกษาฝึกงาน การตลาด/การประชาสัมพันธ์ โทร.02-719-7831-4
ประชาสัมพันธ์ให้กับโครงการ CSR ของบริษัทในพื้นที่ Event ต่างๆที่ทางบริษัทกำหนดไว้ให้ในโครงการ https://www.facebook.com/shareforchang/ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แอดวานซ์ ฌารดาห์ จำกัด
103เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
- ดูแลยอดขาย และทีมขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - วิเคราะห์และเก็บข้อมูลทางการตลาด - ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ สินค้า ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แอดวานซ์ ฌารดาห์ จำกัด
105พนักงานขายสินค้า อายิโนะโมะโต๊ะ
ออกตลาดติดต่อลูกค้า เพื่อนำเสนอขายสินค้าให้ได้เป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จำกัด
106พนักงานขายสินค้า ข้าวตราฉัตร
1.นำเสนอผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตร 2.ให้บริการลูกค้า แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า 3.วางแผนการขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท 4.รับผิดชอบหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ออกตลาดติดต่อลูกค้า เพื่อนำเสนอขายสินค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จำกัด
107พนักงานขายสินค้า ยากันยุงตราช้างเวป
1. ขายสินค้ากลุ่มผลิตถัณฑ์ ยากันยุงตราช้าง 2. ให้บริการลูกค้า แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า 3.วางแผนการขายให้ได้ตามนโยบายของบริษัท 4. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ขายสินค้าในเขตกรุงเทพ และ ปริมณ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จำกัด
108พนักงานขับรถ ด่วน
-มีหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้าให้กับบริษัท -รับผิดชอบสินค้าบริษัทระหว่างการจัดส่ง ให้อยู่ในสภาพที่ลูกค้ายอมรับสินค้า -ดูแล รักษา บำรุง และทำความสะอาดรถขนส่ง -พนักงานขับรถต้องตรวจเซ็นสินค้า ที่ขึ้นรถส่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จำกัด
109พนักงานขายสินค้า เป๊ปซี่ ด่วน
1.นำเสนอขายผลิตภัณฑ์กลุ่มเป็ปซี่ 2.แนะนำสินค้าและบริการให้กับลูกค้า 3.หาฐานลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า 4.วางแผนการขายให้ได้ตามเป้าหมายบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จำกัด
110พนักงานขายสินค้า เด็กสมบูรณ์ (ด่วน)
1.ขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ เด็กสมบูรณ์ 2.ให้บริการลูกค้า แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า 3.วางแผนการขายให้ได้ตามนโยบายของบริษัท 4.หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ขายสินค้าในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จำกัด