ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 2,305 หน้า จำนวน 23,045 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
111รถร่วมขนส่งสินค้า กระบะ 4 ล้อ
1.ขับรถส่งสินค้าตามงานที่ได้รับมอบหมาย 2.ส่งสินค้าในเขตกรุงเทพ - ปริมณฑล 3.รับผิดชอบเงินจากร้านค้าเพื่อนำส่งให้กับบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จำกัด
112พนักงานขายสินค้า เนย ชีส มาการีน เขตระยอง (ด่วน)
1.นำเสนอขายสินค้ากลุ่ม เนย ชีส มาการีน 2.ให้บริการลุกค้า แนะนำสินค้าให้กับลุกค้า 3.วางแผนการขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท 4.หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จำกัด
113วิศวกรออกแบบโครงสร้าง
- ออกแบบ และเขียนแบบ งานโครงสร้างอาคาร - ติอต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องด้านงานโครงการ และเข้าร่วมประชุมโครงการที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ - ปฏิบัติงานที่ได้รั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวิอร์คสตัท จำกัด
114พนักงานเขียนแบบโครงสร้าง Draftman
1. มีความชำนาญด้าน Auto CAD เป็นอย่างดี 2. สามารถใช้งานโปรแกรม Revit, Sketch up ได้ 3. สามารถอ่านแบบ เขียนแบบ ตรวจสอบความถูกต้องของแบบได้ อย่างแม่นยำ 4. มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวิอร์คสตัท จำกัด
115สโตร์/คลังสินค้า
- ควบคุมสต๊อกสินค้ารับเข้า /จ่ายออก - ตัดสต๊อกสินค้าประจำวันโดยโปรแกรม Express - จัดเตรียมสินค้าตามออเดอร์เพื่อการจัดส่ง - จัดทำรายงานสต๊อกคงเหลือทุกๆ สิ้นเดือน - เช็คสต๊อกประจำเดือน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ONEPLUS ENGINEERING CO.,LTD.
117เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
- สอบเทียบราคาสินค้า - จัดซื้อภายในประเทศ ประเภท สินค้าอุปกรณ์ เครื่องมือช่าง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ONEPLUS ENGINEERING CO.,LTD.
118ช่างซ่อมบำรุง/ติดตั้งเครื่องจักร
1. ติดตั้งเครื่องจักร 2. ซ่อมเครื่องจักร ประเภทเครื่องจกัร: เครื่องเจาะเหล็ก เครื่องเลื่อยเหล็ก เครืองตัดท่อ ปาดท่อ ฯลฯ เครื่องบีวิลลิ่ง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ONEPLUS ENGINEERING CO.,LTD.
119เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- ทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า - เช็ดราคาสินค้า และทำการเปรียบเทียบต้นทุนสินค้า - มีความสามารถด้านการต่อรองราคา - ติดตามผลการเสนอราคากับลูกค้า - มีความรัยผิดชอบสูง ขยัน มีความรวดเร็วในการทำงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ONEPLUS ENGINEERING CO.,LTD.
120ตำแหน่งงาน : พนักงานจัดซื้อ ประจำ จตุจักรพลาซ่า ใกล้กับ Mrt กำแพงเพชร
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการก่อสร้างโรงแรม - เปรียบเทียบราคา Supplier แต่ละราย และนำเสนออนุมัติ - เปิด PR, PO - ติดตามปัญหา และแจ้ง Supplier กรณีที่สินค้าไม่ตรงตามสเปคคำสั่งซื้อ - หา Supplier ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด