ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 6,133 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.89
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เทคนิคอุตสาหกรรม
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีภ่คตะวันออก(อีเทค)
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
26 เมษายน 2562
( 07:19:50 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.70
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : เทคนิคโลหะ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯบุคคล/ฝึกอบรม/Training
26 เมษายน 2562
( 07:13:47 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.57
ระดับการศึกษา : ปวส.อ
สาขา : เทคนิคการผลิต
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
26 เมษายน 2562
( 06:35:29 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.31
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : เทคนิตอุตสาหกรรม
สถาบัน : โรงเรียน ดอนบอสโก กรุงเทพ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
26 เมษายน 2562
( 00:10:20 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.08
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างกล
สถาบัน : Rakthai Khong Business and Administration Technolo
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
25 เมษายน 2562
( 23:56:20 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สระบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.62
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ไฟฟ้า
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
25 เมษายน 2562
( 22:27:29 )
ลำดับที่ 7
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.30
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : ช่างยนต์
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
25 เมษายน 2562
( 17:23:51 )
ลำดับที่ 8
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.15
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เทคนิคอุตสาหกรรม
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
25 เมษายน 2562
( 15:29:53 )
ลำดับที่ 9
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.65
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
25 เมษายน 2562
( 15:28:13 )
ลำดับที่ 10
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.29
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เทคนิคเครื่องกล
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
25 เมษายน 2562
( 14:50:32 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.8
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : ทั่วไป
สถาบัน : กศน อำเภอ.นาแก
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯอื่นๆ
25 เมษายน 2562
( 14:48:31 )
ลำดับที่ 12
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิท คณิต
สถาบัน : กศน.พนัสนิคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯอื่นๆ
25 เมษายน 2562
( 14:35:55 )
ลำดับที่ 13
resume score : 89%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.65
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างไฟฟ้่า
สถาบัน : เทคโนโลยีแหลมทอง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
25 เมษายน 2562
( 14:33:23 )
ลำดับที่ 14
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 11   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.45
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เทคนิคการผลิต
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
25 เมษายน 2562
( 14:00:05 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.49
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เทคนิคยานยนต์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 13:35:51 )