บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ (โทร.086-594-4551)
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :   23 พฤษภาคม 2562
จำนวน :   1 อัตรา
ระดับเงินเดือน :   ตามความสามารถ
ลักษณะการทำงาน :   - เรียนรู้ผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทที่มี
- เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
- ติดต่อประสานงานและเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ให้กับทีมงาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
     
คุณสมบัติผู้สมัคร :   1. เพศชายอายุ 30 ปีขึ้นไป
    2. วุฒิการศึกษา สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
    3. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ขยันและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
    4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน กล้าพูดกล้าแสดงออก
    5. รักงานบริการและมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
    6. มีรถยนต์ส่วนตัว
     
เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน :   จตุจักร
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :   กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม :   ปฏิบัติงานหลักอยู่ที่กรุงเทพฯและมีภารกิจเพิ่มเติมในการสนับสนุนงานขายและการตลาดในต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
     
วิธีรับสมัคร :   สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
  กรณีโทรสอบถามให้ติดต่อ
สัตวแพทย์หญิงมนัสนันท์ ประสิทธิรัตน์ โทร : 086-594-4551, 093-9594256
ติดต่อ - สอบถาม :   บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด เลขที่ 25/76 ซอยเสือใหญ่อุทิศ (ซอยลาดพร้าว 23) ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 086-594-4551 , แฟกซ์ : 02-930-0230