ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 20,300 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 45  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.10
ระดับการศึกษา : อณุปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาตร์ สาขา วารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์
สถาบัน : ราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsอื่นๆ
26 เมษายน 2562
( 08:36:28 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.01
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : ศิลป์-ภาษา
สถาบัน : อุทกวิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
อื่นๆ
26 เมษายน 2562
( 07:48:20 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.30
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : การขาย
สถาบัน : รร.พณิชยการเชียงใหม่
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsอื่นๆ
26 เมษายน 2562
( 05:47:07 )
ลำดับที่ 4
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.76
ระดับการศึกษา : วท.บ
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
อื่นๆโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
26 เมษายน 2562
( 02:56:33 )
ลำดับที่ 5
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.3
ระดับการศึกษา : ศศบ
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายบุคคล/ฝึกอบรม/Trainingอื่นๆ
26 เมษายน 2562
( 02:10:13 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.44
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การเงินและการธนาคาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตอื่นๆธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
26 เมษายน 2562
( 01:00:43 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.5
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : ช่องทางการพัฒนาอาชีพ
สถาบัน : โรงเรียน ก ศ น ศึกษานนอกระบบ จ.อุดรธานี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.อื่นๆ
25 เมษายน 2562
( 22:43:37 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.16
ระดับการศึกษา : คณะสังคมศาสตร์ เอกรัฐศาสตร์การปกครอง
สาขา : ภาควิชาสังคมศาสตร์และเศรษฐ์ศาสตร์ เอกรัฐศาสตร์การปกครอง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลอื่นๆ
25 เมษายน 2562
( 22:41:36 )
ลำดับที่ 9
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : -
สถาบัน : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสั
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.อื่นๆ
25 เมษายน 2562
( 22:29:30 )
ลำดับที่ 10
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 50  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.อื่นๆ
25 เมษายน 2562
( 22:08:07 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.44
ระดับการศึกษา : อส.บ
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมอื่นๆ
25 เมษายน 2562
( 21:57:36 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสงคราม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.32
ระดับการศึกษา : อสบ.
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
อื่นๆวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
25 เมษายน 2562
( 21:46:08 )
ลำดับที่ 13
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.44
ระดับการศึกษา : อส.บ
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมอื่นๆ
25 เมษายน 2562
( 21:42:18 )
ลำดับที่ 14
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.80
ระดับการศึกษา : ปริญาตรี
สาขา : ดนตรีไทย
สถาบัน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
อื่นๆอื่นๆ
25 เมษายน 2562
( 18:17:20 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.26
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลอื่นๆ
25 เมษายน 2562
( 17:49:40 )