ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 19,669 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.16
ระดับการศึกษา : ประกาศนีย์บัตรวิชาชีพ
สาขา : พณิชยการ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsอื่นๆ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 08:53:45 )
ลำดับที่ 2
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 41  ปี
ประสบการณ์ : 18   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : CEO
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsอื่นๆ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 08:48:43 )
ลำดับที่ 3
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.85
ระดับการศึกษา : ม. 3
สาขา : สามัญ
สถาบัน : พระแสงวิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
อื่นๆ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 08:44:41 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : สบ.
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานอื่นๆ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 07:46:15 )
ลำดับที่ 5
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสงคราม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.60
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
อื่นๆ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 03:53:32 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.15
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerอื่นๆ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 01:45:38 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.93
ระดับการศึกษา : Bachelor
สาขา : Mass Communication Art
สถาบัน : The institute of international Ramkhamhaeng Univer
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศอื่นๆ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 01:40:36 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.8
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : ตามหลักสูตร
สถาบัน : โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลอื่นๆ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:07:56 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 45  ปี
ประสบการณ์ : 16   ปี
เงินเดือน : 50,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.5
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดอื่นๆ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:06:29 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : บุรีรัมย์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.23
ระดับการศึกษา : ศศบ.
สาขา : การพัฒนาสังคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
อื่นๆอื่นๆ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:31:12 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.21
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : วิศวกรรมเซรามิค
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพอื่นๆ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:57:56 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 19  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : -
สถาบัน : โรงเรียนบัานบ่อวิน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:40:09 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 43  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.5
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : บริหารธุรกิจ
สถาบัน : อุตรดิตถ์เทคโนโลยี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลอื่นๆ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:07:33 )
ลำดับที่ 14
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : ช่างยนต์
สถาบัน : เทคโนโลยีสยาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.อื่นๆ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:01:30 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.42
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : บัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานอื่นๆ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:35:57 )