ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 9,320 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 21:04:43 )
ลำดับที่ 2
resume score : 89%
เพศ : ชาย       อายุ : 19  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.18
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 20:48:35 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 18  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 2,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.79
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : อังกฤษ-ภาษาจีน
สถาบัน : กาณจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
25 เมษายน 2562
( 20:12:18 )
ลำดับที่ 4
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 19:00:43 )
ลำดับที่ 5
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 2,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
สถาบัน : ศิลปากร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
25 เมษายน 2562
( 16:53:36 )
ลำดับที่ 6
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 19  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.06
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : ศิลป์-คำนวณ
สถาบัน : ทุ่งใหญ่วิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
25 เมษายน 2562
( 16:39:29 )
ลำดับที่ 7
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.85
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : ไม่มี
สถาบัน : ราชวินิตบางแคปานขำ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
25 เมษายน 2562
( 15:39:04 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 19  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : เชียงราย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.45
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนเทิงวิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
25 เมษายน 2562
( 14:31:22 )
ลำดับที่ 9
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 18  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.75
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนสตรีวิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
25 เมษายน 2562
( 13:59:05 )
ลำดับที่ 10
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.43
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การเงิน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
25 เมษายน 2562
( 13:08:33 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.67
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
สถาบัน : ม.ศรีปทุม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
25 เมษายน 2562
( 12:54:19 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กาฬสินธุ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.74
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
25 เมษายน 2562
( 12:53:25 )
ลำดับที่ 13
resume score : 89%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : อาหารเเละโภชนาการ
สถาบัน : วิทยาลัยอาชิวศึกษาเสาวภา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
อื่นๆงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
25 เมษายน 2562
( 12:28:12 )
ลำดับที่ 14
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.47
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย ม.6
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
25 เมษายน 2562
( 12:00:58 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 46  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.81
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
25 เมษายน 2562
( 11:48:52 )