ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 8,989 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:49:11 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 18  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 8,000 ฿
จังหวัด : ตรัง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.42
ระดับการศึกษา : ม.ต้น
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : ร.ร.นาโยงวิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 08:06:01 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : สบ.
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานอื่นๆ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 07:46:15 )
ลำดับที่ 4
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.42
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : บัญชี
สถาบัน : วิทยาลัยพาณิชยการสยามในพระอุปถัมภ์ฯ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:37:15 )
ลำดับที่ 5
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 18  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.86
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : ศิลป์-ทั่วไป
สถาบัน : โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:14:32 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : อาชีวเซนต์แอน
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:47:22 )
ลำดับที่ 7
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.42
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : บัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานอื่นๆ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:35:57 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.50
ระดับการศึกษา : กศน.ม.ปลาย
สาขา : คอมพิวเตอร์
สถาบัน : หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:18:36 )
ลำดับที่ 9
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.5
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฐเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:50:19 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.83
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : คอมพิวเตอร์
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:35:12 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.77
ระดับการศึกษา : ศศบ.
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:04:55 )
ลำดับที่ 12
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญาตรี
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:35:00 )
ลำดับที่ 13
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.76
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : บัญชี
สถาบัน : เกษมบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:36:38 )
ลำดับที่ 14
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : -
สถาบัน : กสน.เขตยานนาวา
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:40:15 )
ลำดับที่ 15
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 19  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:08:34 )