ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 9,365 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : รร.อมรศิลป์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:17:56 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.34
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพล
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:16:56 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.40
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : สามัญ
สถาบัน : กศน .ห้วยยอด
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 03:27:22 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.51
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : โรงเรียนบางกะปิ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.กฎหมาย
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 02:57:47 )
ลำดับที่ 5
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.00
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : พละ
สถาบัน : เมื่องชุมพรวิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:46:13 )
ลำดับที่ 6
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : การเงิน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคนิกมินบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:38:10 )
ลำดับที่ 7
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สระบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.84
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : -
สถาบัน : กศนแก่งคอย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:33:41 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.17
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : สัตว์ศาสตร์
สถาบัน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:24:10 )
ลำดับที่ 9
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.48
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:58:25 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 40  ปี
ประสบการณ์ : 15   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.30
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขา : พืชศาสตร์(พืชสวน)
สถาบัน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:33:13 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.42
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : สามัญ
สถาบัน : กศน.บางเขน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:20:06 )
ลำดับที่ 12
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 18  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.86
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : ศิลป์-ทั่วไป
สถาบัน : โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:14:32 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.0
ระดับการศึกษา : ม3
สาขา : สายอาชีพ
สถาบัน : เขตดอนเมือง
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:10:35 )
ลำดับที่ 14
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : ช่างยนต์
สถาบัน : เทคโนโลยีสยาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.อื่นๆ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:01:30 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : มหาสารคาม
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ม ปลาย
สาขา : ศิลป์
สถาบัน : รร เชียงยืนพิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:39:52 )