ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 9,664 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 43  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ลำปาง
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์
สถาบัน : รน.เขลางค์นคร
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
26 เมษายน 2562
( 08:50:55 )
ลำดับที่ 2
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 16   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : คณิต
สถาบัน : กศน.วัดเขียนเขต
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
26 เมษายน 2562
( 01:49:04 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.5
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : ช่องทางการพัฒนาอาชีพ
สถาบัน : โรงเรียน ก ศ น ศึกษานนอกระบบ จ.อุดรธานี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.อื่นๆ
25 เมษายน 2562
( 22:43:37 )
ลำดับที่ 4
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : -
สถาบัน : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสั
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.อื่นๆ
25 เมษายน 2562
( 22:29:30 )
ลำดับที่ 5
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 50  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.อื่นๆ
25 เมษายน 2562
( 22:08:07 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตและเทคโนโลยี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะจัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
25 เมษายน 2562
( 20:40:31 )
ลำดับที่ 7
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ป.6
สาขา : ประถมศึกษา
สถาบัน : โรงเรียนบ้านคำครั่ง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
25 เมษายน 2562
( 18:38:30 )
ลำดับที่ 8
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 6,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ป.6
สาขา : -
สถาบัน : ร.รไทยประสิทธ์ศาสตร์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
25 เมษายน 2562
( 18:12:17 )
ลำดับที่ 9
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.33
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์
สถาบัน : การศึกษานอกระบบ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
25 เมษายน 2562
( 17:36:58 )
ลำดับที่ 10
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : ว.เทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
25 เมษายน 2562
( 15:24:51 )
ลำดับที่ 11
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 41  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.5
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : พละ
สถาบัน : ริ้วหว้าวิทยาคม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
อื่นๆส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
25 เมษายน 2562
( 14:32:19 )
ลำดับที่ 12
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 44  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.75
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : ภาษา-สังคม
สถาบัน : โรงรียน เสาไห้วิมลวิทยานุกูล
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
25 เมษายน 2562
( 14:06:55 )
ลำดับที่ 13
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.27
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาขา : ภาษาสังคม
สถาบัน : รร.สอนแก้วว่องไววิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
25 เมษายน 2562
( 13:30:45 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : พิษณุโลก
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.52
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : เนินสะอาดวิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.อื่นๆ
25 เมษายน 2562
( 12:48:19 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.63
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคระยอง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
25 เมษายน 2562
( 12:07:01 )