ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 4,095 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : สบ.
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานอื่นๆ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 07:46:15 )
ลำดับที่ 2
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นครพนม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.05
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : รร.อุเทนพัฒนา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชอื่นๆ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:03:56 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.02
ระดับการศึกษา : วทบ
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชอื่นๆ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:24:32 )
ลำดับที่ 4
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์ คณิต
สถาบัน : เฉลิมพระเกียรสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัช
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:24:59 )
ลำดับที่ 5
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : บึงกาฬ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.46
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขา : สาธารณสุขชุมชน
สถาบัน : ม.ราชภัฏสกลนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:18:01 )
ลำดับที่ 6
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.31
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : เทคนิคการสัตวแพทย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชอื่นๆ
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:05:35 )
ลำดับที่ 7
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.33
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขชุมชน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชแพทย์/พยาบาล/เภสัช
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:39:27 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.89
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : ศิลป์-คำนวณ
สถาบัน : ปทุมคงคาสมุทรปราการ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัช
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:21:40 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.94
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : บัญชี
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลแพทย์/พยาบาล/เภสัช
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:21:48 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.12
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : ศิลป์ทั่วไป
สถาบัน : เบญจมินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:28:36 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ศรีสะเกษ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี​
สาขา : สาธารณสุข​ศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชวิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:11:13 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุข
สถาบัน : มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:43:34 )
ลำดับที่ 13
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.22
ระดับการศึกษา : พท.บ. แพทย์แฟนไทยบัณฑิต
สาขา : การแพทย์แผนไทย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัช
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:32:27 )
ลำดับที่ 14
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.79
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมธุรกิจ บริหารธุรกิจ
สถาบัน : อาชีวศึกษาแพร่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลแพทย์/พยาบาล/เภสัช
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:26:31 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 13   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.57
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : ไทย สังคม
สถาบัน : การศึกษานอกโรงเรียน
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพแพทย์/พยาบาล/เภสัช
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:28:19 )