ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 8,225 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.0
ระดับการศึกษา : ม.ต้น
สาขา : _
สถาบัน : สวนอนันต์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:49:38 )
ลำดับที่ 2
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 19  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 8,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.5
ระดับการศึกษา : ป.6
สาขา : -
สถาบัน : โรงเรียนวัดอุทัยธาราม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:37:01 )
ลำดับที่ 3
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.03
ระดับการศึกษา : วท.บ
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISOงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:36:35 )
ลำดับที่ 4
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 8,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.96
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิติศาสตร์
สถาบัน : ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:02:18 )
ลำดับที่ 5
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 27,500 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.5
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : การจัดการครัวและภัตตาคาร
สถาบัน : สิทยาลัยดุสิดธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 08:51:44 )
ลำดับที่ 6
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.2
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : การตลาด
สถาบัน : ปทุมรัตน์พิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 08:15:28 )
ลำดับที่ 7
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.00
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : พละ
สถาบัน : เมื่องชุมพรวิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:46:13 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.65
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์-คณิตศาสตร์
สถาบัน : โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:43:12 )
ลำดับที่ 9
resume score : 89%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : อุดรธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.00
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : ทั่วไป
สถาบัน : โรงเรียนน้ำชึมพิทยาคม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:40:45 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.94
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : โภชนาการและการประกอบอาหาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:52:01 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.89
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : อาหารและโภชการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:24:41 )
ลำดับที่ 12
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : บริหารธุรกิต
สถาบัน : พณิชยการอินทราชัย
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:12:36 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : พิจิตร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.09
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:12:01 )
ลำดับที่ 14
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.5
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฐเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:50:19 )
ลำดับที่ 15
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 41  ปี
ประสบการณ์ : 14   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กระบี่
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ศศ.บ
สาขา : รัฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:40:08 )