ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 8,462 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.82
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : คหกรรมศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
26 เมษายน 2562
( 08:50:35 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 42  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 60,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.64
ระดับการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต
สาขา : ศิลปศึกษา
สถาบัน : สถาบันราชภัฏจันทร์เกษม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
26 เมษายน 2562
( 07:28:54 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.69
ระดับการศึกษา : วศบ
สาขา : สารสนเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
26 เมษายน 2562
( 02:45:28 )
ลำดับที่ 4
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : -
สาขา : รัฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
26 เมษายน 2562
( 02:10:13 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 18  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 5,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.29
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : อัสสัมชัญอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
26 เมษายน 2562
( 00:01:55 )
ลำดับที่ 6
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สุพรรณบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.53
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : การจัดการอาหาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
25 เมษายน 2562
( 22:27:29 )
ลำดับที่ 7
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.81
ระดับการศึกษา : วท.บ.
สาขา : คหกรรมศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์บุคคล/ฝึกอบรม/Training
25 เมษายน 2562
( 22:17:15 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.50
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการครัว
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
25 เมษายน 2562
( 21:24:57 )
ลำดับที่ 9
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.01
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 19:24:55 )
ลำดับที่ 10
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครพนม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.47
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
25 เมษายน 2562
( 17:46:02 )
ลำดับที่ 11
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ตรัง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.68
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต ตรัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
25 เมษายน 2562
( 15:31:22 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 19   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.89
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : -
สถาบัน : ร.ร.บางกะปิ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
25 เมษายน 2562
( 15:20:59 )
ลำดับที่ 13
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 27,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.05
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : สถิติ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัยงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
25 เมษายน 2562
( 15:03:39 )
ลำดับที่ 14
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การตลาด
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกริก
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
25 เมษายน 2562
( 14:42:28 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.56
ระดับการศึกษา : ม6
สาขา : วิทย์
สถาบัน : การศึกษานอกระบบ (กศน)
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
25 เมษายน 2562
( 14:07:38 )