ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 14,572 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 40  ปี
ประสบการณ์ : 11   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.21
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : โยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
26 เมษายน 2562
( 08:38:29 )
ลำดับที่ 2
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 15   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.15
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : --
สถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าบง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
26 เมษายน 2562
( 06:52:37 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.69
ระดับการศึกษา : วศบ
สาขา : สารสนเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
26 เมษายน 2562
( 02:45:28 )
ลำดับที่ 4
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : -
สาขา : รัฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
26 เมษายน 2562
( 02:10:13 )
ลำดับที่ 5
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.04
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : ธรุกิจสถานพยาบาล
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
26 เมษายน 2562
( 01:57:07 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : สุรินทร์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.9
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : พัฒนาชุมชน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
25 เมษายน 2562
( 23:28:00 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : เพชรบูรณ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.52
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
25 เมษายน 2562
( 21:23:57 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 18  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 2,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.79
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : อังกฤษ-ภาษาจีน
สถาบัน : กาณจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
25 เมษายน 2562
( 20:12:18 )
ลำดับที่ 9
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 18  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.0
ระดับการศึกษา : ม.ต้น
สาขา : อังกฤษ
สถาบัน : พุทธบูชา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
25 เมษายน 2562
( 20:08:45 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สุรินทร์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.09
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงคอมพิมเตอร์อุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
25 เมษายน 2562
( 20:00:13 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.68
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : บัญชี
สถาบัน : โรงเรียนมิตรพลพาณิชยการ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
25 เมษายน 2562
( 19:45:04 )
ลำดับที่ 12
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.74
ระดับการศึกษา : บทบ
สาขา : การตลาด
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
25 เมษายน 2562
( 18:57:41 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : อยุธยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.52
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ไฟฟ้า
สถาบัน : วิทเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 18:46:36 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.85
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : สังคม​-อังกฤษ
สถาบัน : สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ฐ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
25 เมษายน 2562
( 17:10:45 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 19   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.89
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : -
สถาบัน : ร.ร.บางกะปิ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
25 เมษายน 2562
( 15:20:59 )