ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 14,204 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.2
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : การตลาด
สถาบัน : ปทุมรัตน์พิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 08:15:28 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 19  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : -
สถาบัน : โรงเรียนบัานบ่อวิน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:40:09 )
ลำดับที่ 3
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.17
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : ศิลป์ภาษา ( อังกฤษ - จีน )
สถาบัน : โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:22:09 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.69
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยุ-โทรทัศน์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบุคคล/ฝึกอบรม/Trainingงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:55:56 )
ลำดับที่ 5
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.40
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การโรงแรม
สถาบัน : กรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:13:33 )
ลำดับที่ 6
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.77
ระดับการศึกษา : ม6
สาขา : อื่นๆ
สถาบัน : รร เชียงยืนพิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:22:33 )
ลำดับที่ 7
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.87
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟWeb Design/Graphic Design
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:35:35 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 48  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : ชุมพร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : ก่อสร้าง (เคหภัณฑ์) ช่างอุตสาหกรรม
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค ดอนเมือง
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคางานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:29:08 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.77
ระดับการศึกษา : ศศบ.
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:04:55 )
ลำดับที่ 10
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.43
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การตลาด
สถาบัน : มหาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
17 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:35:28 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.09
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : ร.ร. อันซอเรียะห์อัดดีนียะห์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:08:48 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ตรัง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.74
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
สถาบัน : ม.รามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดกฎหมายงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:39:34 )
ลำดับที่ 13
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : มุกดาหาร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.06
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:42:07 )
ลำดับที่ 14
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.17
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:13:54 )
ลำดับที่ 15
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : คณิต-อังกฤษ
สถาบัน : หนองเสือวิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:08:34 )