ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 7,160 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ชัยภูมิ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.23
ระดับการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:14:50 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.11
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : จิตวิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:17:54 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.65
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์-คณิตศาสตร์
สถาบัน : โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:43:12 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นครพนม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.29
ระดับการศึกษา : ปฺตรี
สาขา : การศึกษาปฐมวัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:04:27 )
ลำดับที่ 5
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : หนองบัวลำภู
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.24
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : คำแสนวิทยาสรรค์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:43:56 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.89
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : อาหารและโภชการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:24:41 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.57
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการการโรงแรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:27:07 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.41
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : สถิติ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดบุคคล/ฝึกอบรม/Trainingโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:24:02 )
ลำดับที่ 9
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.17
ระดับการศึกษา : มนุษยศาสตร์
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:20:57 )
ลำดับที่ 10
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.23
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การโรงแรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:12:26 )
ลำดับที่ 11
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.61
ระดับการศึกษา : ค.บ.
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:49:14 )
ลำดับที่ 12
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 41  ปี
ประสบการณ์ : 14   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กระบี่
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ศศ.บ
สาขา : รัฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:40:08 )
ลำดับที่ 13
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.47
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาอังกฤษธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:40:37 )
ลำดับที่ 14
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.66
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:04:06 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.30
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างยนต์
สถาบัน : ว.เทคนิคระยอง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:26:56 )