ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 4,200 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.26
ระดับการศึกษา : รปศ.
สาขา : การเมือง การปกครองท้องถิ่น
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:32:07 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.46
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : รัฐศาสตร์ เอกบริการรัฐกิจ
สถาบัน : ม.รามคำแหง
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:22:02 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 61  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : Office information
สถาบัน : ม. สุโขทัย
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:10:05 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กาฬสินธุ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.51
ระดับการศึกษา : ครุศาสตร์
สาขา : ภาษาไทย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:42:11 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 11   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.51
ระดับการศึกษา : บธบ.
สาขา : สารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:39:09 )
ลำดับที่ 6
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 53  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นครพนม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : รัฐประศาสนะศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา : การปกครองท้องถิ่น
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารงานเขียนแบบ/งานDrawing
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:31:09 )
ลำดับที่ 7
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.5
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมวัดคุม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหานคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:08:57 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.13
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : ไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
17 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:08:08 )
ลำดับที่ 9
resume score : 79%
เพศ : ชาย       อายุ : 45  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 55,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.80
ระดับการศึกษา : คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณทิต
สาขา : วิศวอุตสาหการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:11:53 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.62
ระดับการศึกษา : บธบ.
สาขา : บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารประสานงานการขาย-การตลาด
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:01:53 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : มหาสารคาม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.8
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : ภูมิสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:40:54 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.52
ระดับการศึกษา : บริหารบัณฑิต
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:34:23 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.04
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:23:51 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 51  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.77
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต อุเ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:57:19 )
ลำดับที่ 15
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.90
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:37:59 )