ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 6,126 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.01
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นาฏศิลปและการละคร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราภัฏพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
26 เมษายน 2562
( 08:31:25 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 46  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.21
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
26 เมษายน 2562
( 01:23:53 )
ลำดับที่ 3
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สุพรรณบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.53
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : การจัดการอาหาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
25 เมษายน 2562
( 22:27:29 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : เพชรบูรณ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.52
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
25 เมษายน 2562
( 21:23:57 )
ลำดับที่ 5
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : เลย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.03
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
25 เมษายน 2562
( 14:47:30 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 19  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : เชียงราย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.45
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนเทิงวิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
25 เมษายน 2562
( 14:31:22 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
25 เมษายน 2562
( 14:22:17 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.03
ระดับการศึกษา : ศศบ.
สาขา : นิเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
25 เมษายน 2562
( 09:38:43 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : เลย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.69
ระดับการศึกษา : บธ.บ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบุคคล/ฝึกอบรม/Trainingสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
24 เมษายน 2562
( 21:47:11 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สระแก้ว
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีคณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สร้างเสริมสุขภาพ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
24 เมษายน 2562
( 21:43:09 )
ลำดับที่ 11
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.98
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : ศิลปกรรมศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
24 เมษายน 2562
( 20:26:26 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : รัฐศาสตร์บัณฑิต
สาขา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
24 เมษายน 2562
( 17:14:53 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.56
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : ศิลป์-ภาษา
สถาบัน : ร.ร.ปากพนัง
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
24 เมษายน 2562
( 15:59:14 )
ลำดับที่ 14
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.00
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : -
สถาบัน : ราษฏร์นิยม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
24 เมษายน 2562
( 15:56:13 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.75
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
24 เมษายน 2562
( 14:44:36 )