ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 6,007 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.74
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสแพทย์/พยาบาล/เภสัช
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:56:41 )
ลำดับที่ 2
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.89
ระดับการศึกษา : สาธารณสุข
สาขา : สาธารณสุข
สถาบัน : ม.กรุงเทพธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสอื่นๆ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:18:27 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นครพนม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.29
ระดับการศึกษา : ปฺตรี
สาขา : การศึกษาปฐมวัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:04:27 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชัยนาท
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.78
ระดับการศึกษา : ป.ว.ส
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:29:14 )
ลำดับที่ 5
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.40
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การโรงแรม
สถาบัน : กรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:13:33 )
ลำดับที่ 6
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : -
สถาบัน : ทัพทันอนุสรณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:14:29 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.01
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นาฏศิลปและการละคร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราภัฏพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:12:27 )
ลำดับที่ 8
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : คอมพิวเตอร์​ธุรกิจ​
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด​
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:23:54 )
ลำดับที่ 9
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : คณิต-อังกฤษ
สถาบัน : หนองเสือวิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:08:34 )
ลำดับที่ 10
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : บึงกาฬ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.46
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขา : สาธารณสุขชุมชน
สถาบัน : ม.ราชภัฏสกลนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:18:01 )
ลำดับที่ 11
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการธุรกิจสายการบิน
สถาบัน : มหาลัยกรุงเทพ รังสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:12:58 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.45
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:50:48 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุข
สถาบัน : มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:43:34 )
ลำดับที่ 14
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.00
ระดับการศึกษา : ม.ต้น
สาขา : คอมพิวเตอร์
สถาบัน : กศน.ถลาง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:43:02 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : อุตรดิตถ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.00
ระดับการศึกษา : ปริญาญาตรี
สาขา : นิติศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:29:20 )