ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 2,537 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.0
ระดับการศึกษา : ม.ต้น
สาขา : _
สถาบัน : สวนอนันต์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:49:38 )
ลำดับที่ 2
resume score : 89%
เพศ : ชาย       อายุ : 47  ปี
ประสบการณ์ : 15   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ม 3
สาขา : มัธยม
สถาบัน : ปทุมคงคา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้องอื่นๆ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:26:30 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : บัญชี
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:29:40 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : สถาปัตยกรรม
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคางานเขียนแบบ/งานDrawingงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:55:54 )
ลำดับที่ 5
resume score : 89%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.0
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : คณิต
สถาบัน : กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:46:14 )
ลำดับที่ 6
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.43
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : คณิตศาสตร์ สถิติ
สถาบัน : ม.ธรรมศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:31:56 )
ลำดับที่ 7
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การแสดงและกำกับการแสดง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้องศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:56:49 )
ลำดับที่ 8
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.07
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขา : ภาษาไทย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้องนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:17:38 )
ลำดับที่ 9
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : โฆษณาและประชาสัมพันธ์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้องงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:00:55 )
ลำดับที่ 10
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กระบี่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.08
ระดับการศึกษา : ม.ต้น
สาขา : สามัญทั่วไป
สถาบัน : โรงเรียนคลองยวน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 06:03:22 )
ลำดับที่ 11
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.19
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เอกดนตรีสากล สายเทคโนโลยีการบันทึกเสียงและภาพ
สถาบัน : มหาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:11:13 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.33
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษางานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้องประสานงานการขาย-การตลาด
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:27:52 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : เพชรบูรณ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.75
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : สามัญ
สถาบัน : ร.รหล่มสักวิทยาคม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:48:31 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.90
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์วิทยุโทรทัศน์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้องโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:55:41 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.97
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 07:42:43 )