ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 3,158 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.88
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์โฆษณา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:29:48 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : นครสวรรค์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.55
ระดับการศึกษา : นศบ.
สาขา : การประชาสัมพันธ์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:04:28 )
ลำดับที่ 3
resume score : 80%
เพศ : ชาย       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.20
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : ศรียาภัย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:57:24 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.85
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสยาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:54:17 )
ลำดับที่ 5
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.79
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:17:29 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.52
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ออกแบบนิเทศศิลป์
สถาบัน : มหาวิทยาราชภัฏธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพWeb Design/Graphic Design
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:01:57 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.20
ระดับการศึกษา : วศ.ม.
สาขา : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:12:31 )
ลำดับที่ 8
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.51
ระดับการศึกษา : นิเทศศาตรบัณฑิต
สาขา : ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:46:03 )
ลำดับที่ 9
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.7
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้อนต้น
สาขา : วิทย์คณิต
สถาบัน : โรงเรีปทุมรัตต์พิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:14:11 )
ลำดับที่ 10
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.52
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์ ด้านการโฆษณา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 07:17:34 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.22
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : ภาพยนตร์และการแสดง
สถาบัน : ราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพอื่นๆ
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:55:59 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กาฬสินธุ์
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 08:52:00 )
ลำดับที่ 13
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.19
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เอกดนตรีสากล สายเทคโนโลยีการบันทึกเสียงและภาพ
สถาบัน : มหาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:11:13 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : การจัดการท่องเที่ยว
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:03:38 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.22
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ศิลปกรรม ดิจิทัลอาร์ต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:06:05 )