ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 3,273 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.5
ระดับการศึกษา : อส.บ
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
26 เมษายน 2562
( 08:03:10 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.14
ระดับการศึกษา : นศ.บ
สาขา : นิเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้องงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
25 เมษายน 2562
( 17:58:12 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 2,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
สถาบัน : ศิลปากร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
25 เมษายน 2562
( 16:53:36 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.17
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
25 เมษายน 2562
( 16:44:32 )
ลำดับที่ 5
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาญี่ปุ่น
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
25 เมษายน 2562
( 16:22:20 )
ลำดับที่ 6
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.79
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
25 เมษายน 2562
( 16:03:10 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ลำพูน
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.71
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
25 เมษายน 2562
( 14:31:30 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.74
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : สื่อสารมวลชน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพWeb Design/Graphic Design
25 เมษายน 2562
( 12:33:15 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ออกแบบนิเทศศิลป์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพWeb Design/Graphic Design
25 เมษายน 2562
( 10:33:10 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.64
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์ สาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
25 เมษายน 2562
( 09:33:41 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.11
ระดับการศึกษา : รัฐศาสตร์บัณฑิต
สาขา : บริหารงานยุติธรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
24 เมษายน 2562
( 23:02:48 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.36
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : มานุษยวิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษางานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
24 เมษายน 2562
( 21:10:52 )
ลำดับที่ 13
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.38
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
24 เมษายน 2562
( 19:45:06 )
ลำดับที่ 14
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.85
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสยาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
24 เมษายน 2562
( 15:56:13 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.48
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : บัญชี
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎ์ธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตเลขานุการงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
24 เมษายน 2562
( 15:42:05 )