ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 1,342 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : เชียงราย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.80
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : สถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบัน : หมาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคาวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 05:56:10 )
ลำดับที่ 2
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี( สถ.บ.)
สาขา : สถาปัตยกรรม
สถาบัน : มหาลัยวลัยลักษณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคางานเขียนแบบ/งานDrawing
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:59:58 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.42
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:04:22 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:11:54 )
ลำดับที่ 5
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 48  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : ชุมพร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : ก่อสร้าง (เคหภัณฑ์) ช่างอุตสาหกรรม
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค ดอนเมือง
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคางานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:29:08 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.41
ระดับการศึกษา : ศิลปบัณฑิต
สาขา : การออกแบบภายใน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
17 กุมภาพันธ์ 2562
( 01:56:58 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : สถาปัตยกรรม
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคางานเขียนแบบ/งานDrawingงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:55:54 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 27,500 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เทคนิคสถาปัตยกรรม
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:47:04 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 40  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.4
ระดับการศึกษา : ปริญาตรี
สาขา : อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม (สถ.คบ. )
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคาโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:43:15 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.73
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : โทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:21:51 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 43  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : ชัยภูมิ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.64
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:19:25 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.79
ระดับการศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตร์บัญฑิต
สาขา : เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันวิทยาเขตอุเทนถวาย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคาสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:49:47 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.20
ระดับการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขา : การพิมพ์
สถาบัน : มทร.ธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
อื่นๆสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:17:53 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 13   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.87
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : สถาปัตยกรรม
สถาบัน : ม.ราชภัฏพระนคร
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
11 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:40:37 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 44  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 50,000 ฿
จังหวัด : บุรีรัมย์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.40
ระดับการศึกษา : คบม.
สาขา : สถาปัตยกรรม
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากกระบัง
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
11 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:49:57 )