ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 833 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.34
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
26 เมษายน 2562
( 08:37:28 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : อุดรธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.69
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : โทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมวิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม
26 เมษายน 2562
( 00:09:19 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.84
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมอิเล็กทรอกนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมวิศวกรขาย/Sale Engineer
25 เมษายน 2562
( 18:46:36 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.69
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพงานเขียนแบบ/งานDrawing
25 เมษายน 2562
( 11:13:00 )
ลำดับที่ 5
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
25 เมษายน 2562
( 10:05:56 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.08
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม
24 เมษายน 2562
( 22:08:21 )
ลำดับที่ 7
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : อุดรธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.44
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม
24 เมษายน 2562
( 16:46:39 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : หนองคาย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.35
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะวิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม
24 เมษายน 2562
( 15:12:50 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.47
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
22 เมษายน 2562
( 21:18:04 )
ลำดับที่ 10
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.53
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์เเละโทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
22 เมษายน 2562
( 14:56:52 )
ลำดับที่ 11
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.93
ระดับการศึกษา : ค.อบ.
สาขา : วิศวกรรมอิเล็กฯและโทรคมนาคม
สถาบัน : มทร.ศรีวิชัย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์บุคคล/ฝึกอบรม/Training
19 เมษายน 2562
( 22:57:06 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.38
ระดับการศึกษา : อสบ.
สาขา : เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
19 เมษายน 2562
( 16:53:53 )
ลำดับที่ 13
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.86
ระดับการศึกษา : ค.อ.บ.
สาขา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
19 เมษายน 2562
( 14:01:28 )
ลำดับที่ 14
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ลำปาง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.54
ระดับการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคม
สาขา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
19 เมษายน 2562
( 13:12:04 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.1
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : โทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะวิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม
19 เมษายน 2562
( 09:03:54 )