ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 1,740 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : เชียงราย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.80
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : สถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบัน : หมาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคาวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 05:56:10 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 42  ปี
ประสบการณ์ : 11   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.77
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:32:45 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : บึงกาฬ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : โยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างงานเขียนแบบ/งานDrawing
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:10:31 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.48
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:15:04 )
ลำดับที่ 5
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.42
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:04:22 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.01
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างอื่นๆ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:38:36 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 51  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.77
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต อุเ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:57:19 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 27,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.79
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:59:01 )
ลำดับที่ 9
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.13
ระดับการศึกษา : วศ.บ.
สาขา : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:37:25 )
ลำดับที่ 10
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 46  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 60,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.77
ระดับการศึกษา : วศ.ม.
สาขา : โยธา
สถาบัน : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:52:32 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 43  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : ชัยภูมิ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.64
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:19:25 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.28
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:29:07 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.30
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : โยธา
สถาบัน : วิทยาลัย เทคนิคดอนเมือง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:07:33 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 51  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.89
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างก่อสร้าง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:03:30 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 49  ปี
ประสบการณ์ : 19   ปี
เงินเดือน : 100,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.18
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : โยธา
สถาบัน : ม.เกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
11 กุมภาพันธ์ 2562
( 02:43:24 )