ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 1,811 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 40  ปี
ประสบการณ์ : 11   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.21
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : โยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
26 เมษายน 2562
( 08:38:29 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสงคราม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.32
ระดับการศึกษา : อสบ.
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
อื่นๆวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
25 เมษายน 2562
( 21:46:08 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 44  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 75,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.8
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : โยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
25 เมษายน 2562
( 21:33:01 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 27,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.79
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
25 เมษายน 2562
( 10:04:56 )
ลำดับที่ 5
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.03
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
25 เมษายน 2562
( 07:13:02 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 40  ปี
ประสบการณ์ : 17   ปี
เงินเดือน : 55,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.93
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : โยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
24 เมษายน 2562
( 22:51:43 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : ยะลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.27
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์​บัณฑิต​
สาขา : วิศวกรโยธา​
สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
24 เมษายน 2562
( 10:34:26 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.24
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างงานเขียนแบบ/งานDrawing
23 เมษายน 2562
( 17:01:52 )
ลำดับที่ 9
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.94
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
23 เมษายน 2562
( 16:01:21 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : อุดรธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.26
ระดับการศึกษา : วศบ
สาขา : วิศวกรรมโยธายล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างงานเขียนแบบ/งานDrawing
23 เมษายน 2562
( 12:25:07 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : กาฬสินธุ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.28
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาตร์บัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
23 เมษายน 2562
( 09:46:55 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 44  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.52
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : ม.เอเชียอาคเนย์
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
22 เมษายน 2562
( 15:57:21 )
ลำดับที่ 13
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 42  ปี
ประสบการณ์ : 11   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.77
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
22 เมษายน 2562
( 15:51:18 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 27,500 ฿
จังหวัด : นครสวรรค์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.02
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างงานเขียนแบบ/งานDrawing
22 เมษายน 2562
( 10:20:15 )
ลำดับที่ 15
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : พะเยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.73
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เทคนิคการก่อสร้าง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
22 เมษายน 2562
( 08:49:33 )