ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 1,955 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.56
ระดับการศึกษา : วศบ
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:54:54 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 61  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : Office information
สถาบัน : ม. สุโขทัย
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:10:05 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.44
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:30:04 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.26
ระดับการศึกษา : ทลบ.
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรม
สถาบัน : วิทยาลัยเซาท์อีสบางกอก
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์อื่นๆ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:11:54 )
ลำดับที่ 5
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 54  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 200,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.50
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:52:44 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.13
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : ไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
17 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:08:08 )
ลำดับที่ 7
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 40  ปี
ประสบการณ์ : 12   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.68
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ไฟฟ้าติดตั้ง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:29:03 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 12   ปี
เงินเดือน : 37,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.85
ระดับการศึกษา : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีไฟฟ้า
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:59:03 )
ลำดับที่ 9
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.81
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:28:57 )
ลำดับที่ 10
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : อุดรธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.17
ระดับการศึกษา : วศ.บ
สาขา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:04:59 )
ลำดับที่ 11
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.90
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:37:59 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 11   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.72
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีไฟฟ้า​อุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 07:06:35 )
ลำดับที่ 13
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.97
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเห
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:50:37 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : อยุธยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.12
ระดับการศึกษา : ทล.บ
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:08:18 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ชัยภูมิ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.0
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : เทคโนโลยีช่างกลพานิชยการนครราชสีมา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:14:44 )