ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 1,056 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.45
ระดับการศึกษา : บธ.บ.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/WebmasterProgrammer/System Admin/IT
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:47:48 )
ลำดับที่ 2
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.89
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/Webmasterงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:19:42 )
ลำดับที่ 3
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 11   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.57
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
สาขา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์Web programer/WebmasterProgrammer/System Admin/IT
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:46:30 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.11
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การเงิน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตWeb programer/Webmaster
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:21:02 )
ลำดับที่ 5
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบัน : ม.สงขลานครินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบWeb programer/Webmaster
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:43:40 )
ลำดับที่ 6
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.69
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITWeb programer/Webmasterงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
11 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:56:56 )
ลำดับที่ 7
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.46
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITWeb programer/Webmaster
11 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:16:26 )
ลำดับที่ 8
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.2
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITWeb programer/Webmaster
08 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:19:33 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ลำปาง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.74
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการทั่วไป
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลProgrammer/System Admin/ITWeb programer/Webmaster
07 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:56:40 )
ลำดับที่ 10
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 12   ปี
เงินเดือน : 50,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.71
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัญฑิต
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
Web programer/Webmaster
03 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:54:25 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : จันทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.40
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic DesignWeb programer/Webmasterงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
01 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:04:41 )
ลำดับที่ 12
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.58
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์Web programer/Webmaster
31 มกราคม 2562
( 22:55:19 )
ลำดับที่ 13
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สตูล
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.53
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/SupportProgrammer/System Admin/ITWeb programer/Webmaster
30 มกราคม 2562
( 13:47:30 )
ลำดับที่ 14
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 13   ปี
เงินเดือน : 140,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.88
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/Webmasterวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
29 มกราคม 2562
( 06:33:18 )
ลำดับที่ 15
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.75
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/Webmasterงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์อื่นๆ
28 มกราคม 2562
( 22:06:34 )