ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 3,211 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.56
ระดับการศึกษา : Bachelor of Science
สาขา : Computer Technology
สถาบัน : RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN-OK Cha
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/IT
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:14:20 )
ลำดับที่ 2
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:56:16 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กำแพงเพชร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.47
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 08:03:23 )
ลำดับที่ 4
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:14:34 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.05
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:56:24 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.99
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:21:05 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.45
ระดับการศึกษา : บธ.บ.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/WebmasterProgrammer/System Admin/IT
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:47:48 )
ลำดับที่ 8
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.66
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:04:06 )
ลำดับที่ 9
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.72
ระดับการศึกษา : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/SupportProgrammer/System Admin/ITWeb Design/Graphic Design
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:53:27 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.24
ระดับการศึกษา : ศศบ.
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประสานงานการขาย-การตลาด
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 05:05:06 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ตราด
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/SupportProgrammer/System Admin/IT
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:55:38 )
ลำดับที่ 12
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 11   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.57
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
สาขา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์Web programer/WebmasterProgrammer/System Admin/IT
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:46:30 )
ลำดับที่ 13
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.30
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : มัลติมิเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
สถาบัน : ม.กรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/SupportProgrammer/System Admin/IT
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:59:02 )
ลำดับที่ 14
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.71
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/IT
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:03:01 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.51
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เคมี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
13 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:16:31 )