ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 1,789 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.0
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : เทคโนโลยีบางระมุงอิตเตอร์เทค
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
17 กุมภาพันธ์ 2562
( 04:29:06 )
ลำดับที่ 2
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.55
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : วิจิตรศิบป
สถาบัน : โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้งานเขียนแบบ/งานDrawingศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:21:30 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.97
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ดนตรีและการแสดง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 01:12:31 )
ลำดับที่ 4
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การแสดงและกำกับการแสดง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้องศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:56:49 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.00
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : ศิลป์ภาษาจีน
สถาบัน : ร.ร มาบตาพุดพันพิทยาคาร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:28:38 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : พิษณุโลก
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.35
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
12 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:56:42 )
ลำดับที่ 7
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.07
ระดับการศึกษา :
สาขา : ดิจิทัลมีเดีย
สถาบัน : ม.ศรีปทุม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/SupportWeb Design/Graphic Designศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
11 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:12:36 )
ลำดับที่ 8
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 48  ปี
ประสบการณ์ : 15   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.85
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์Web Design/Graphic Design
11 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:20:08 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 13   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.87
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : สถาปัตยกรรม
สถาบัน : ม.ราชภัฏพระนคร
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
11 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:40:37 )
ลำดับที่ 10
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.56
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ออกแบบนิเทศศิลป์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
11 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:16:50 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.60
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
11 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:45:42 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ศรีสะเกษ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.55
ระดับการศึกษา : ศศ.บ
สาขา : ศิลปกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
09 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:46:30 )
ลำดับที่ 13
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 45  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.66
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ศิลปประยุกต์
สถาบัน : โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์งานเขียนแบบ/งานDrawing
08 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:47:32 )
ลำดับที่ 14
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : อยุธยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.49
ระดับการศึกษา : ว.ท.บ
สาขา : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สถาบัน : มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
08 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:05:41 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.49
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : ออกแบบผลิตภัณฑ์
สถาบัน : มหาวิทยาลักเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
07 กุมภาพันธ์ 2562
( 18:27:24 )