ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 2,721 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 53  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นครพนม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : รัฐประศาสนะศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา : การปกครองท้องถิ่น
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารงานเขียนแบบ/งานDrawing
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:48:07 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.12
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างก่อสร้าง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้งานเขียนแบบ/งานDrawing
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:40:07 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 48  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : ชุมพร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : ก่อสร้าง (เคหภัณฑ์) ช่างอุตสาหกรรม
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค ดอนเมือง
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคางานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:29:08 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : แพร่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.97
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : ปงรัชภิเษก
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้งานเขียนแบบ/งานDrawing
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 23:53:07 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.2
ระดับการศึกษา : ป ว ส
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : วิทยาลัยสรพัดช่างนคหลวง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:40:06 )
ลำดับที่ 6
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 40  ปี
ประสบการณ์ : 12   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.68
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ไฟฟ้าติดตั้ง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:29:03 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.40
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : อุตสาหการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:46:43 )
ลำดับที่ 8
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.55
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : วิจิตรศิบป
สถาบัน : โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้งานเขียนแบบ/งานDrawingศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:21:30 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 17   ปี
เงินเดือน : 27,500 ฿
จังหวัด : สระบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.71
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างก่อสร้าง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:24:28 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.60
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยียานยนต์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้อื่นๆ
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:27:57 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 27,500 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เทคนิคสถาปัตยกรรม
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:47:04 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 54  ปี
ประสบการณ์ : 18   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : หนองคาย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ค.บ.
สาขา : อุตสาหกรรมศิลป์
สถาบัน : สถาบันราชภัฏอุดรธานี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:09:14 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 43  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.58
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างก่อสร้าง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
15 กุมภาพันธ์ 2562
( 02:49:36 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 40  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.4
ระดับการศึกษา : ปริญาตรี
สาขา : อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม (สถ.คบ. )
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคาโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:43:15 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.55
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : โยธา
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 01:53:30 )