ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 2,820 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 40  ปี
ประสบการณ์ : 11   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.21
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : โยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
26 เมษายน 2562
( 08:38:29 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.57
ระดับการศึกษา : ปวส.อ
สาขา : เทคนิคการผลิต
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
26 เมษายน 2562
( 06:35:29 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.95
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : สามัญ
สถาบัน : กศน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
26 เมษายน 2562
( 02:12:13 )
ลำดับที่ 4
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 46  ปี
ประสบการณ์ : 15   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : พิจิตร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.7
ระดับการศึกษา : ม .ปลาย
สาขา : ศิลป-ทั่วไป
สถาบัน : โรงเรียนตะพานหิน
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
25 เมษายน 2562
( 22:49:40 )
ลำดับที่ 5
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.41
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
25 เมษายน 2562
( 20:53:38 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.2
ระดับการศึกษา : ป ว ส
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : วิทยาลัยสรพัดช่างนคหลวง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
25 เมษายน 2562
( 19:11:48 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.41
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : โยธา
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
25 เมษายน 2562
( 15:00:37 )
ลำดับที่ 8
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : อุตรดิตถ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.13
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างก่อสร้าง (โยธา)
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
25 เมษายน 2562
( 13:35:51 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 43  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.58
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างก่อสร้าง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
25 เมษายน 2562
( 12:27:11 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.69
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างก่อสร้าง
สถาบัน : วิทยาลัย เทคนิคสมุทรสงคราม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
25 เมษายน 2562
( 12:09:02 )
ลำดับที่ 11
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : วศบ
สาขา : ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
สถาบัน : ภาคพิเศษ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
25 เมษายน 2562
( 04:09:06 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.65
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างก่อสร้าง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
24 เมษายน 2562
( 16:39:34 )
ลำดับที่ 13
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.95
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ก่อสร้าง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
24 เมษายน 2562
( 14:46:37 )
ลำดับที่ 14
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.25
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่าง โยธา
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค บุรีรัมย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
23 เมษายน 2562
( 21:19:08 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา :
สถาบัน : รร.บางพลีราฏบำรุง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
23 เมษายน 2562
( 19:08:59 )