ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 578 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.55
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : ภาษาไทย
สถาบัน : โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:55:57 )
ลำดับที่ 2
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.88
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : ิวิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น
06 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:18:54 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.45
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : เทคโนโลยีเสื้ผ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น
05 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:59:17 )
ลำดับที่ 4
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.39
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : เทคโนโลยีเสื้อผ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์นโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
30 มกราคม 2562
( 22:14:26 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.54
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ศิลปะและการออกแบบ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์นประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
29 มกราคม 2562
( 18:44:59 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.16
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : ศิลป์
สถาบัน : ร.ร เชียงกลมวิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น
29 มกราคม 2562
( 10:38:29 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.27
ระดับการศึกษา : ศิลปบัณฑิต
สาขา : การออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น
24 มกราคม 2562
( 22:40:43 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.89
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : ศิลปศาสตร์ (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น
24 มกราคม 2562
( 21:32:07 )
ลำดับที่ 9
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.28
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : มัณฑนศิลป์
สถาบัน : ศิลปากร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์นศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
23 มกราคม 2562
( 20:28:42 )
ลำดับที่ 10
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์นธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
23 มกราคม 2562
( 14:32:18 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.34
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์นบุคคล/ฝึกอบรม/Training
23 มกราคม 2562
( 13:26:40 )
ลำดับที่ 12
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.43
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คหกรรมศาสตร์
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์นอื่นๆ
22 มกราคม 2562
( 18:43:13 )
ลำดับที่ 13
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.30
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ผ้าและเครื่องแต่งกาย
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น
21 มกราคม 2562
( 22:36:03 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.63
ระดับการศึกษา : ม. ปลาย
สาขา : คณิต
สถาบัน : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์นงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
21 มกราคม 2562
( 09:08:24 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : แฟชั่น
สถาบัน : Bunka Fashion School
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น
17 มกราคม 2562
( 12:46:09 )