ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 595 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.27
ระดับการศึกษา : ศิลปบัณฑิต
สาขา : การออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น
25 เมษายน 2562
( 16:39:29 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครนายก
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.70
ระดับการศึกษา : คหกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขา : การออกเเบบเเฟชั่นเเละเครื่องเเต่งกาย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น
25 เมษายน 2562
( 13:42:43 )
ลำดับที่ 3
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.60
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บริหารการจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์นธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
24 เมษายน 2562
( 20:25:26 )
ลำดับที่ 4
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 14   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.2
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : การตลาด
สถาบัน : เทคโนพลพณิชยการ
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์นดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น
24 เมษายน 2562
( 16:29:29 )
ลำดับที่ 5
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สตูล
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.79
ระดับการศึกษา : รัฐศาสตร์บัณฑิต
สาขา : รัฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น
23 เมษายน 2562
( 19:41:19 )
ลำดับที่ 6
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : แฟชั่น
สถาบัน : Bunka Fashion School
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น
23 เมษายน 2562
( 16:27:34 )
ลำดับที่ 7
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : หนองบัวลำภู
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.26
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การตลาด
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น
22 เมษายน 2562
( 14:29:55 )
ลำดับที่ 8
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 12   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.46
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีเสื้อผ้า
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์นงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
19 เมษายน 2562
( 12:42:48 )
ลำดับที่ 9
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.47
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์นงานเขียนแบบ/งานDrawing
08 เมษายน 2562
( 16:36:24 )
ลำดับที่ 10
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.54
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์นเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
08 เมษายน 2562
( 14:33:20 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.78
ระดับการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขา : ออกแบบสิ่งทอ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น
05 เมษายน 2562
( 15:54:02 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.38
ระดับการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขา : ออกแบบสิ่งทอ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์นงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
01 เมษายน 2562
( 11:36:35 )
ลำดับที่ 13
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : สิ่งทอและเคื่องประดับ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์นธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
26 มีนาคม 2562
( 13:19:29 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.54
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ศิลปะและการออกแบบ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์นประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
22 มีนาคม 2562
( 20:12:13 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.08
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ออกแบบเครื่องแต่งกาย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์นงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
22 มีนาคม 2562
( 11:17:48 )