ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 554 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.92
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : บัญชี
สถาบัน : วิบูลย์บริหารธุรกิจ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
26 เมษายน 2562
( 07:52:05 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.60
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างยนต์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
24 เมษายน 2562
( 00:05:34 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : อยุธยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.88
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เศรฐศาตร์ธุรกิจ
สถาบัน : ราชภัฏเลย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
21 เมษายน 2562
( 10:44:00 )
ลำดับที่ 4
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.53
ระดับการศึกษา : ปริญญตรี
สาขา : เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
สถาบัน : วิทยาลัยเพาะช่าง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์ช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
19 เมษายน 2562
( 10:04:24 )
ลำดับที่ 5
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สุพรรณบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.65
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : ช่างยนต์
สถาบัน : เทศบาล๑วัดประตูสาร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงินส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
15 เมษายน 2562
( 23:12:18 )
ลำดับที่ 6
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : พะเยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.4
ระดับการศึกษา : มัธยมต้น
สาขา : สามัญ
สถาบัน : โรงเรียนบ้านดงบุญนาค
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
12 เมษายน 2562
( 16:59:51 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.58
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : การตลาด
สถาบัน : วิทยาเทคโนโลยีวานิชบริหารธุริจ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.ช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
02 เมษายน 2562
( 23:24:36 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.64
ระดับการศึกษา : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อสบ.)
สาขา : เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์ช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
02 เมษายน 2562
( 10:10:21 )
ลำดับที่ 9
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.73
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์,คณิต
สถาบัน : ร.ร.เขื่อนพิทยาสรรค์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงินจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
29 มีนาคม 2562
( 12:51:16 )
ลำดับที่ 10
resume score : 89%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.63
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : แม่พิมพ์เครื่องประดับ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
29 มีนาคม 2562
( 09:52:37 )
ลำดับที่ 11
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.19
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : เทคโนโลยีการจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงินช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
29 มีนาคม 2562
( 03:33:49 )
ลำดับที่ 12
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 40  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่3
สาขา : สายสามัญ
สถาบัน : ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม
สถานะสมรส : หม้าย
งานที่สนใจ
ช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงินโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
28 มีนาคม 2562
( 11:32:27 )
ลำดับที่ 13
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.25
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์
สถาบัน : โค้งไผ่วิทยา
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
22 มีนาคม 2562
( 19:23:50 )
ลำดับที่ 14
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.14
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : วิทย-คณิต
สถาบัน : โรงเรียน บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
21 มีนาคม 2562
( 01:28:08 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.40
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : สถาปัตกรรมศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคาช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
15 มีนาคม 2562
( 20:03:43 )