ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 539 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 6,000 ฿
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.95
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : ช่างยน
สถาบัน : วิทยาลัย สารพัดช่าง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงินอื่นๆ
14 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:38:11 )
ลำดับที่ 2
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.21
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การจัดการทั่วไป
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยี่หนองเรือไทย-เยอรมัน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
11 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:38:52 )
ลำดับที่ 3
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.25
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์
สถาบัน : โค้งไผ่วิทยา
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
08 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:02:51 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : บุรีรัมย์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การจัดการทั่วไป
สถาบัน : วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
31 มกราคม 2562
( 14:54:21 )
ลำดับที่ 5
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 12   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.12
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : รร.ห้วยเม็กวิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงินธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
28 มกราคม 2562
( 21:57:30 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.35
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ประมง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลอีสาน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงินเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
28 มกราคม 2562
( 13:18:06 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.28
ระดับการศึกษา : ศป.บ.
สาขา : ทัศนศิลป์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์ช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
27 มกราคม 2562
( 21:10:18 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : จิตรกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์ช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
27 มกราคม 2562
( 13:24:56 )
ลำดับที่ 9
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ลำพูน
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.73
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์ คณิต
สถาบัน : รร นามะเขือพัฒนศึกษา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
25 มกราคม 2562
( 18:02:32 )
ลำดับที่ 10
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.01
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : -
สถาบัน : กศน.ธัญบุรี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
25 มกราคม 2562
( 08:27:09 )
ลำดับที่ 11
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 14   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.78
ระดับการศึกษา : ม. ปลาย
สาขา : อังกฤษ-สังคม
สถาบัน : โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
24 มกราคม 2562
( 21:33:08 )
ลำดับที่ 12
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.00
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : ศิลปะ
สถาบัน : หนองชุมแสง
สถานะสมรส : หม้าย
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerจัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
24 มกราคม 2562
( 10:30:16 )
ลำดับที่ 13
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.63
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : ศิลป์ภาษา
สถาบัน : วังหลังวิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
24 มกราคม 2562
( 09:43:51 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.33
ระดับการศึกษา : ป. ตรี
สาขา : เครื่องเคลือบดินเผา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์ช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
23 มกราคม 2562
( 08:48:37 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.00
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : วิทย์
สถาบัน : โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
22 มกราคม 2562
( 02:08:17 )