ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 6,369 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.64
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เครื่องยนต์
สถาบัน : เทคนิคพัทลุง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
26 เมษายน 2562
( 07:35:58 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สกลนคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.31
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
26 เมษายน 2562
( 07:24:13 )
ลำดับที่ 3
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 15   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : มัธยมต้น
สถาบัน : รร.สหศาสตร์วิทยาคาร
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
26 เมษายน 2562
( 04:54:23 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : พังงา
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
26 เมษายน 2562
( 04:21:09 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สระบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.62
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ไฟฟ้า
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
25 เมษายน 2562
( 22:27:29 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สระบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.62
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ไฟฟ้า
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
25 เมษายน 2562
( 21:45:45 )
ลำดับที่ 7
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.41
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
25 เมษายน 2562
( 20:53:38 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.72
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
25 เมษายน 2562
( 20:50:36 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตและเทคโนโลยี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะจัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
25 เมษายน 2562
( 20:40:31 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : เชียงราย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.53
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ไฟฟ้า
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือ พระนครศร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
25 เมษายน 2562
( 20:39:30 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.2
ระดับการศึกษา : ป ว ส
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : วิทยาลัยสรพัดช่างนคหลวง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
25 เมษายน 2562
( 19:11:48 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 47  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปวท
สาขา : ไฟฟ้าเครื่องเย็นและปรับอากาศ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
25 เมษายน 2562
( 18:42:32 )
ลำดับที่ 13
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.16
ระดับการศึกษา : คอบ.ไฟฟ้า
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
25 เมษายน 2562
( 16:25:22 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.19
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน : วิทยาลัยฐานเทคโนโลยี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
25 เมษายน 2562
( 15:38:58 )
ลำดับที่ 15
resume score : 89%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.65
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างไฟฟ้่า
สถาบัน : เทคโนโลยีแหลมทอง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
25 เมษายน 2562
( 14:33:23 )