ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 6,151 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.57
ระดับการศึกษา : ม ปลาย
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : กศน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:56:43 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 48  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : เพชรบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.99
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างอีเล็กทรอนิกส์
สถาบัน : เทคนิคราชบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:07:21 )
ลำดับที่ 3
resume score : 0%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.16
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เครื่องมือวัดและควบคุม
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคระยอง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:03:49 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : มุกดาหาร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.02
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 06:48:50 )
ลำดับที่ 5
resume score : 89%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : พัทลุง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.66
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพบางเเก้ว
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:40:10 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 40  ปี
ประสบการณ์ : 11   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.0
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : วืทยาลัยเทคนิคมียบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:17:36 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สุพรรณบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.83
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ไฟฟ้า
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพ (ภาคสมทบ)
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:07:31 )
ลำดับที่ 8
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.90
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างยนต์
สถาบัน : โรงเรียนเทคนิคพระรามหก
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:54:25 )
ลำดับที่ 9
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.37
ระดับการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:25:43 )
ลำดับที่ 10
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.01
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคโนโลยีไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportงานเขียนแบบ/งานDrawing
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:36:14 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.23
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : ฟิสิกต์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:40:10 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ชัยภูมิ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.08
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : เครื่งยนต์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:58:49 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.07
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี​
สาขา : ไฟฟ้า​และ อิเล็กทรอนิกส์​
สถาบัน : มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุรินทร์​
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:11:54 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.4
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:04:50 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 55  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ลพบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.80
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : การไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:23:50 )