ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 5,253 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.40
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : สามัญ
สถาบัน : กศน .ห้วยยอด
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 03:27:22 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.93
ระดับการศึกษา : Bachelor
สาขา : Mass Communication Art
สถาบัน : The institute of international Ramkhamhaeng Univer
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศอื่นๆ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 01:40:36 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 40  ปี
ประสบการณ์ : 15   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.30
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขา : พืชศาสตร์(พืชสวน)
สถาบัน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 22:33:13 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.54
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 21:07:31 )
ลำดับที่ 5
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.77
ระดับการศึกษา : อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต​
สาขา : การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
สถาบัน : Northwest University (China)
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:57:25 )
ลำดับที่ 6
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.2
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์
สถาบัน : รังสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:28:50 )
ลำดับที่ 7
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.64
ระดับการศึกษา : ศศ.บ.
สาขา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:13:33 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : บัญชี
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:29:40 )
ลำดับที่ 9
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.90
ระดับการศึกษา : บริหารธุริจ
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:43:42 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.17
ระดับการศึกษา : มนุษยศาสตร์
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:20:57 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 14   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.10
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาอังกฤษธุรกิจ
สถาบัน : สถาบันราชภัฏนครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศจัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:16:28 )
ลำดับที่ 12
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : อุดรธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.81
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ปรัชญา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:20:59 )
ลำดับที่ 13
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 45  ปี
ประสบการณ์ : 18   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.59
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท : MBA
สาขา : การเงิน
สถาบัน : ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:47:42 )
ลำดับที่ 14
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.47
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาอังกฤษธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:40:37 )
ลำดับที่ 15
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.56
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การจัดการโลจิสต์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราโรงธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
16 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:47:11 )