ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 22,700 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.70
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เศรษฐศาสตร์
สถาบัน : มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เลขานุการธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:15:50 )
ลำดับที่ 2
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 41  ปี
ประสบการณ์ : 11   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.70
ระดับการศึกษา : ปริญาตรี
สาขา : บริหารธุรกิจบัฑิตเอกการจัดัการทั่วไ
สถาบัน : มหาวิทยกาาลัยราชภัฏสวนดุสิค
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:11:48 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.42
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : สามัญ
สถาบัน : กศน.บางเขน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:10:48 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.87
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : ช่าง
สถาบัน : โรงเรียนบ้านสำนักทอง
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:06:46 )
ลำดับที่ 5
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.99
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:50:38 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.02
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
สถาบัน : มหาลัยราชภัฏนครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:24:05 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ตรัง
การศึกษาสูงสุด
GPA : -
ระดับการศึกษา : รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา : รัฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsบุคคล/ฝึกอบรม/Trainingพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 14:08:17 )
ลำดับที่ 8
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.55
ระดับการศึกษา : บธ.บ
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:55:17 )
ลำดับที่ 9
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.65
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เลขานุการธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:49:41 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : มัธยมต้น ม.3
สาขา : -
สถาบัน : โรงเรียนวัดราชบำรุง งามศิริวิทยาคาร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:36:06 )
ลำดับที่ 11
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 42  ปี
ประสบการณ์ : 16   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.42
ระดับการศึกษา : ศศ.บ.
สาขา : การจัดการทั่วไป
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:36:06 )
ลำดับที่ 12
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.57
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 11:35:05 )
ลำดับที่ 13
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 19  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : เพชรบูรณ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.35
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : ศิลป์ทั่วไป
สถาบัน : รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรณ์(วังชมภูวิทยาค
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:42:37 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.72
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingจัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:28:30 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.63
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : เครื่องกล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสงขลา
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 10:17:25 )