ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 16,446 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.96
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนโมงพณิชยการ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบุคคล/ฝึกอบรม/Training
26 เมษายน 2562
( 08:25:22 )
ลำดับที่ 2
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.85
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี​
สาขา : สังคม​ศึกษา​
สถาบัน : มหาวิทยาลัย​ราชภัฎ​อุดรธานี​
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตบุคคล/ฝึกอบรม/Training
26 เมษายน 2562
( 08:16:17 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.70
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : เทคนิคโลหะ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯบุคคล/ฝึกอบรม/Training
26 เมษายน 2562
( 07:13:47 )
ลำดับที่ 4
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.3
ระดับการศึกษา : ศศบ
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายบุคคล/ฝึกอบรม/Trainingอื่นๆ
26 เมษายน 2562
( 02:10:13 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 46  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.21
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
26 เมษายน 2562
( 01:23:53 )
ลำดับที่ 6
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.69
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : การจัดการองค์กรสมัยใหม่
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
26 เมษายน 2562
( 00:05:17 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.20
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปภัมถ์ฯ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดบุคคล/ฝึกอบรม/Training
26 เมษายน 2562
( 00:04:17 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.77
ระดับการศึกษา : กศ.บ.
สาขา : พลศึกษา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์บุคคล/ฝึกอบรม/Training
25 เมษายน 2562
( 23:38:41 )
ลำดับที่ 9
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.98
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การตัดการทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Training
25 เมษายน 2562
( 22:27:29 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.81
ระดับการศึกษา : วท.บ.
สาขา : คหกรรมศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์บุคคล/ฝึกอบรม/Training
25 เมษายน 2562
( 22:17:15 )
ลำดับที่ 11
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การเงินการธนาคาร
สถาบัน : ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตบุคคล/ฝึกอบรม/Trainingธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 21:42:06 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.46
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : รัฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศบุคคล/ฝึกอบรม/Training
25 เมษายน 2562
( 21:31:00 )
ลำดับที่ 13
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.45
ระดับการศึกษา : รัฐประศาสศาตร์บัญฑิต
สาขา : รัฐประศาสศาตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบุคคล/ฝึกอบรม/Training
25 เมษายน 2562
( 21:20:55 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.92
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : บริหารทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน : ม.ราชภัฏสวนดุสิต
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 20:22:22 )
ลำดับที่ 15
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 46  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.34
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : บริหารงานบุคคล
สถาบัน : ม.สยาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดบุคคล/ฝึกอบรม/Training
25 เมษายน 2562
( 19:58:10 )