ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 27,512 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 51  ปี
ประสบการณ์ : 15   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.48
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : บัญชี
สถาบัน : โรงเรียนเทคนิคศรีวัฒนา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
26 เมษายน 2562
( 08:23:21 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 42  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.51
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
26 เมษายน 2562
( 08:22:21 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สุรินทร์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.63
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
26 เมษายน 2562
( 08:18:18 )
ลำดับที่ 4
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.85
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี​
สาขา : สังคม​ศึกษา​
สถาบัน : มหาวิทยาลัย​ราชภัฎ​อุดรธานี​
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตบุคคล/ฝึกอบรม/Training
26 เมษายน 2562
( 08:16:17 )
ลำดับที่ 5
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.92
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : บัญชี
สถาบัน : วิบูลย์บริหารธุรกิจ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
26 เมษายน 2562
( 07:52:05 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.23
ระดับการศึกษา : บธ.บ.
สาขา : การตลาด
สถาบัน : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
26 เมษายน 2562
( 07:19:50 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.23
ระดับการศึกษา : บธ.บ.
สาขา : การตลาด
สถาบัน : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
26 เมษายน 2562
( 07:19:50 )
ลำดับที่ 8
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ตรัง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.85
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคตรัง
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
26 เมษายน 2562
( 07:19:14 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.90
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
26 เมษายน 2562
( 07:09:45 )
ลำดับที่ 10
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
26 เมษายน 2562
( 06:42:32 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.95
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : วิทยุโทรทัศน์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
26 เมษายน 2562
( 01:27:55 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.39
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : บัญชี
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
26 เมษายน 2562
( 01:12:48 )
ลำดับที่ 13
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.87
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : บัญชี
สถาบัน : มารีย์บริหารธุรกิจ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
26 เมษายน 2562
( 01:05:45 )
ลำดับที่ 14
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.44
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การเงินและการธนาคาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตอื่นๆธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
26 เมษายน 2562
( 01:00:43 )
ลำดับที่ 15
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.43
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
26 เมษายน 2562
( 00:28:28 )