ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 78,954 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บัญชี
สถาบัน : วิทยาลัยเซาธ์อิสบางกอก
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:35:29 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กาฬสินธุ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.50
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:34:28 )
ลำดับที่ 3
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.77
ระดับการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบุคคล/ฝึกอบรม/Training
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:34:28 )
ลำดับที่ 4
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.38
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : โรงเรียนฐานเทคโนโลยี
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:28:25 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : น่าน
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.68
ระดับการศึกษา : บช.บ.
สาขา : บัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:19:21 )
ลำดับที่ 6
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 19  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ป.ตรี(ปี1)
สาขา : บริหารธุรกิจ การจัด
สถาบัน : กรุงเทพสุวรรณภูมิ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:03:13 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สระบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.30
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:58:06 )
ลำดับที่ 8
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.25
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:50:07 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.19
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:48:32 )
ลำดับที่ 10
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.02
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:43:03 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.33
ระดับการศึกษา : วทบ
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:32:58 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 41  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบริหารธุกริจ (การบัญชี)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:28:56 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : อยุธยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.53
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : พัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:23:54 )
ลำดับที่ 14
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.80
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : บริหารทั่วไป
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบุคคล/ฝึกอบรม/Trainingประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:22:53 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กำแพงเพชร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.67
ระดับการศึกษา : บธ บ
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:20:52 )