ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 12,752 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.02
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การตลาด
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประสานงานการขาย-การตลาดบุคคล/ฝึกอบรม/Training
26 เมษายน 2562
( 09:34:56 )
ลำดับที่ 2
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.47
ระดับการศึกษา : ปริญาตรี
สาขา : การจัดธุรกิจระหว่าง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาด
26 เมษายน 2562
( 09:01:51 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : กำแพงเพชร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.44
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประสานงานการขาย-การตลาด
26 เมษายน 2562
( 07:56:10 )
ลำดับที่ 4
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.56
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การตลาด
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประสานงานการขาย-การตลาด
26 เมษายน 2562
( 00:13:21 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.40
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาญี่ปุ่น
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประสานงานการขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 23:53:11 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.10
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
25 เมษายน 2562
( 23:03:47 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.43
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : มนุษย์ศาสตร์ สังคมมนุษยวิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประสานงานการขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 20:39:30 )
ลำดับที่ 8
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การตลาด
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
25 เมษายน 2562
( 17:50:04 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 15   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.19
ระดับการศึกษา : ศศ.บ.
สาขา : ประชาสัมพันธ์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประสานงานการขาย-การตลาดเลขานุการ
25 เมษายน 2562
( 17:22:51 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประสานงานการขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 16:46:33 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 41  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.77
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์ - คณิต
สถาบัน : ร.ร. ดรุณาราชบุรี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 15:17:48 )
ลำดับที่ 12
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 8,000 ฿
จังหวัด : มหาสารคาม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.30
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 14:55:07 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.33
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การตลาด
สถาบัน : ราชภัฏธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประสานงานการขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 14:06:09 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.33
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : ประชาสัมพันธ์
สถาบัน : ม.หอการค้าไทย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดอื่นๆ
25 เมษายน 2562
( 13:16:48 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.62
ระดับการศึกษา : บธบ.
สาขา : บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารประสานงานการขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 12:29:13 )