ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 31,373 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กาญจนบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.25
ระดับการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต
สาขา : นิติศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
26 เมษายน 2562
( 08:41:30 )
ลำดับที่ 2
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.67
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : การตลาด
สถาบัน : วิทยาลัยพณิชยการราชดำเนิน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
26 เมษายน 2562
( 08:35:27 )
ลำดับที่ 3
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.43
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
26 เมษายน 2562
( 08:18:18 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : กำแพงเพชร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.44
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประสานงานการขาย-การตลาด
26 เมษายน 2562
( 07:56:10 )
ลำดับที่ 5
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.56
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การตลาด
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประสานงานการขาย-การตลาด
26 เมษายน 2562
( 00:13:21 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.20
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปภัมถ์ฯ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดบุคคล/ฝึกอบรม/Training
26 เมษายน 2562
( 00:04:17 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 18  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 5,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.29
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : อัสสัมชัญอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
26 เมษายน 2562
( 00:01:55 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3
ระดับการศึกษา : ม. ต้น
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : วิมุตยารามพิทยากร
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
25 เมษายน 2562
( 23:33:19 )
ลำดับที่ 9
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.23
ระดับการศึกษา : บธ.บ.
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 22:41:36 )
ลำดับที่ 10
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.68
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : ออกแบบ
สถาบัน : ไทยวิจิตรศิลป
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 22:28:30 )
ลำดับที่ 11
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ระนอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.00
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : วิทย์
สถาบัน : เมืองชุมพร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 21:45:07 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : เพชรบูรณ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.52
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
25 เมษายน 2562
( 21:23:57 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ชุมพร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.93
ระดับการศึกษา : ประกาศณียบัตร
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการ
25 เมษายน 2562
( 21:19:55 )
ลำดับที่ 14
resume score : 89%
เพศ : ชาย       อายุ : 19  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.18
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 20:48:35 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.43
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : มนุษย์ศาสตร์ สังคมมนุษยวิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประสานงานการขาย-การตลาด
25 เมษายน 2562
( 20:39:30 )