ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 6,712 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ตรัง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.74
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
สถาบัน : ม.รามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดกฎหมายงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:38:01 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.51
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : โรงเรียนบางกะปิ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.กฎหมาย
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 13:05:47 )
ลำดับที่ 3
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.75
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิติศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมาย
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:29:32 )
ลำดับที่ 4
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.68
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บริหารธุรกิจ การตลาด
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerกฎหมาย
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 12:08:35 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : การตลาด
สถาบัน : กศน.ดอนคา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลกฎหมายประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 09:06:51 )
ลำดับที่ 6
resume score : 0%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.49
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิติศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 08:15:28 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 17   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.67
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : กศน.กำแพงเพชร
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerกฎหมาย
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 03:14:16 )
ลำดับที่ 8
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.26
ระดับการศึกษา : รปศ.
สาขา : การเมือง การปกครองท้องถิ่น
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
19 กุมภาพันธ์ 2562
( 00:32:07 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.04
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เกษตรกลวิธาน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่กฎหมาย
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 20:30:13 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : พิจิตร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : บช.บ
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตกฎหมาย
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:16:38 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.30
ระดับการศึกษา : ศศบ.
สาขา : การจัดการ(ทั่วไป)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายกฎหมายกฎหมาย
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 19:10:35 )
ลำดับที่ 12
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.48
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิติศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการ
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 17:48:55 )
ลำดับที่ 13
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : -
สถาบัน : ทัพทันอนุสรณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:39:45 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.83
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขา : ภาษาและภาษาไทยประยุกต์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerกฎหมาย
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 16:19:08 )
ลำดับที่ 15
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : -
สถาบัน : ทัพทันอนุสรณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
18 กุมภาพันธ์ 2562
( 15:14:29 )