ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 6,956 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สระแก้ว
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.78
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขา : ศิลป์ - ภาษา
สถาบัน : บ้านแก้งวิทยา สระแก้ว
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมาย
26 เมษายน 2562
( 07:48:03 )
ลำดับที่ 2
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.3
ระดับการศึกษา : ศศบ
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายบุคคล/ฝึกอบรม/Trainingอื่นๆ
26 เมษายน 2562
( 02:10:13 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : สุรินทร์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.9
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : พัฒนาชุมชน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
25 เมษายน 2562
( 23:28:00 )
ลำดับที่ 4
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 82%
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : -
สถาบัน : กศน.เขตสายไหม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลกฎหมาย
25 เมษายน 2562
( 20:27:25 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ตรัง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.56
ระดับการศึกษา : นิติศาสตร์
สาขา : นิติศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 19:07:37 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : อุตรดิตถ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์กราฟฟิกดีไซน์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดกฎหมาย
25 เมษายน 2562
( 19:05:45 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 42  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ศรีสะเกษ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.43
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : สื่อสารมวลชน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตกฎหมาย
25 เมษายน 2562
( 17:06:43 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : พิษณุโลก
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.6
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิติศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 17:05:42 )
ลำดับที่ 9
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.96
ระดับการศึกษา : วทบ
สาขา : สิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerกฎหมาย
25 เมษายน 2562
( 16:22:20 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.75
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิติศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมาย
25 เมษายน 2562
( 14:07:09 )
ลำดับที่ 11
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิติศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยารามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมาย
25 เมษายน 2562
( 14:03:06 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : อยุธยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.64
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การตลาด
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(วาสุกรี)
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
25 เมษายน 2562
( 11:22:38 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลกฎหมาย
25 เมษายน 2562
( 10:29:08 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.18
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บัญชี
สถาบัน : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตกฎหมาย
25 เมษายน 2562
( 10:17:02 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.60
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตกฎหมาย
25 เมษายน 2562
( 08:05:57 )