Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
พนักงานทั่วไแ , ,
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น
ปริมณฑล รอบ กทม.
14 กุมภาพันธ์ 2562เวลา16:55:57  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

10,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :92%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
30 ธันวาคม 2536 อายุ 26 ปี
156CM58Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
เชียงใหม่
50200
xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2551
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
ม.3
ภาษาไทย
2.55
ประวัติการทำงาน
1 ปี
กุมภาพันธ์ 2558 ถึง พฤษภาคม 2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
แพ็ค
9500
แพ็คเสื้อผ้า
ความสามารถ
พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษาไทย  0  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  0  คำ/นาที
รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com