Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
ช่างแพทเทิร์น , ,
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น
ภายในจังหวัด พื้นที่ใกล้เคียง หรือ พื้นที่อื่นๆ
06 กุมภาพันธ์ 2562เวลา15:18:54  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

15,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :89%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุธท
04 พฤศจิกายน 2539 อายุ 23 ปี
155CM45Kg
ได้รับการยกเว้น
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
สมุทรปราการ
10280
xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56
ม.6
ิวิทย์-คณิต
2.88
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
ม.3
สามัญ
3.03
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ประวัติการฝึกอบรม
พฤษภาคม 2558 - กันยายน 2560
มูลนิธิบ้านมารีนา
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
ภาษาไทย  20  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  10  คำ/นาที
-
-
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com