Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
ประสานงาน , ,
ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์นธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
ภายในจังหวัด พื้นที่ใกล้เคียง หรือ พื้นที่อื่นๆ
01 มีนาคม 2562เวลา11:29:39  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

20,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :97%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
26 ธันวาคม 2538 อายุ 24 ปี
163CM49Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
กรุงเทพมหานคร
10220
xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2560
ปวส.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ป.ตรี
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
ปวช.
ภาษาต่างประเทศ
ประวัติการทำงาน
1 ปี
เมษายน 2559 ถึง ตุลาคม 2561
Missyves studio
ไม่ระบุ
ผู้ช่วยสไตล์ลิส
25,000
จัดหาเสื้อผ้า สำหรับถ่ายทำโฆษณา
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
Photoshop
Illustrator
Windows
ภาษาไทย  0  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  0  คำ/นาที
รถยนต์
รถยนต์
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com