Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
พนักงานธุรการทั่วไป ,พนักงานตอนรับ ,
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์นอื่นๆ
ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
22 มกราคม 2562เวลา18:43:13  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

12,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :92%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
11 เมษายน 2539 อายุ 23 ปี
163CM45Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
กรุงเทพมหานคร
10160
xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ
ปวช.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ปวส.
คหกรรมศาสตร์
3.43
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ปวช.
คหกรรมศาสตร์
3.50
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
Photoshop
ภาษาไทย  0  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  0  คำ/นาที
-
-
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
ได้รับวุฒิบัตรเข้ารับการอบรมหลักสูตรจริยธรรม
ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการประยุกต์งานดอกไม้แบบไทย
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com