ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 16 หน้า จำนวน 151 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
1นักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
1.สามารถใช้เครื่องHPLC ในการวิเคราะห์ทางเคมีได้ดี /เตรียมอาหารและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อทดสอบเชื้อ(สาขาจุลชีวะ) 2.วิเคราะห์งาน RM/PM,FG บันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ 3.ทำความสะอาด บำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด
3ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์(ด่วน)
1. ตรวจสอบเอกสารงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ 2. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น อย., กรมปศุสัตว์ และกรมประมง 3. จัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นจดแจ้ง-แก้ไขทะเบียนผลิตภัณฑ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
4เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ
1. ติดต่อประสานงาน และจัดทำเอกสารด้านการซื้อวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ 2. จัดทำเอกสาร, ตรวจสอบเอกสาร และติดตามผล สถานะของสินค้า 3. ติดต่อประสานงานกับคู่ค้าต่างประเทศ ทั้งทางอีเมล และโทรศัพท์ 4. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
5วิศวกรงานต่างประเทศ (รับด่วน!!)
1. เปรียบเทียบและนำเสนอข้อมูลด้านเทคนิค ต่อลูกค้าต่างประเทศ 2. จัดทำการคำณวณ ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง คู่มือเครื่องท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสซอม จำกัด
6Project Sales Engineer
พบลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้าและคุยรายละเอียดงาน อ่านแบบงานวิศวกรรมต่างๆได้ เช่น Drawing, P&ID ออกหน้างาน ตามความเหมาะสม ค้างคืนต่างจังหวัดได้ จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า จัดทำรายงานการขาย อื่นๆตามควา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามอัลไลน์ กรุ๊ป จำกัด
8ผู้จัดการห้องชุบ (Plating Manager) - @อ้อมใหญ่ นครปฐม (099-2516356HR อ้อม)
- การจัดการสายการชุบ รวมถึงเคมี กระบวนการชุบ การบำรุงรักษาและการพัฒนาชั้นวางและถัง กระบวนการบัดกรี และการจัดการและการกำจัดของเสีย - จัดการช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการการชุบเพื่อให้แน่ใจว่าเคมีในการชุบมีค...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
9ผู้จัดการห้องชุบ (Plating Manager) - @อ้อมใหญ่ นครปฐม (099-2516356HR อ้อม)
- การจัดการสายการชุบ รวมถึงเคมี กระบวนการชุบ การบำรุงรักษาและการพัฒนาชั้นวางและถัง กระบวนการบัดกรี และการจัดการและการกำจัดของเสีย - จัดการช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการการชุบเพื่อให้แน่ใจว่าเคมีในการชุบมีค...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
10ผู้จัดการห้องชุบ (Plating Manager) - @อ้อมใหญ่ นครปฐม (099-2516356HR อ้อม)
- การจัดการสายการชุบ รวมถึงเคมี กระบวนการชุบ การบำรุงรักษาและการพัฒนาชั้นวางและถัง กระบวนการบัดกรี และการจัดการและการกำจัดของเสีย - จัดการช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการการชุบเพื่อให้แน่ใจว่าเคมีในการชุบมีค...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.