ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 17 หน้า จำนวน 168 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
31วิศวกร
เขียนโปรแกรม plc,AutoCAD, 3D ซ่อมบำรุงเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : SIAMGOLDEN SALES AND SERVICE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)
32พนักงานเขียนแบบไฟฟ้า - เครื่องกล (ประจำหน่วยงานกรุงเทพฯ และภูเก็ต)
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00 เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบงานระบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นันทวัน ซีสเต็มส์ จำกัด
33วิศวกรไฟฟ้า (ประจำหน่วยงานกรุงเทพฯ และภูเก็ต)
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00 เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแบบ, ถอดแบบ และประมาณราคา - ควบคุมดูแลงานตามไซค์ - เขียนแบบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นันทวัน ซีสเต็มส์ จำกัด
34รับสมัคร ช่างฝ่ายบริการ ซ่อมบำรุง เครื่องมือวัดคุม Instruments Technician / Service Engineer ประจำย่านลาดพร้าว รัชดา
วิเคราะห์ปัญหา ซ่อม/ปรับ และทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์วัดคุม ระบบควบคุม ทั้งในห้องปฏิบัติการและหน้างาน สามารถเปลี่ยนอะไหล่ และทดสอบการทำงาน โดยมีความเข้าใจในการอ่านคู่มือภาษาอังกฤษของเครื่อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทาซาเทค จำกัด
35วิศวกรไฟฟ้า
ควบคุมดูแลงานติดตั้งงานระบบ ประปา ไฟฟ้า วางแผนประสานงานกับผู้รับเหมา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
36วิศวกรฝ่ายขาย
ติดต่อประสานงาน, เสนอสินค้า ด้านไฟฟ้าโรงงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
37วิศวกรประเมินราคางานติดตั้งระบบไฟฟ้า
มีความสามารถและมีประสบการณ์ งานประเมินราคางานติดตั้งโครงการและระบบไฟฟ้า (งานติดตั้งและอุปกรณ์)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
38วิศวกรไฟฟ้า Electrical Engineer
มีความรู้ความสามารถ ในระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ ระบบโซล่าเซลล์และควบคุม (Power, Control, Installation, Commissioning)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
39วิศวกรการผลิต (ฝึกหัด)
1. ควบคุมงานการผลิตให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. จัดเตรียมข้อมูลและข้อกำหนดในกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง 3. ทำการจัดหาหรือจัดเตรียมวัสดุช่วยในการผลิต สำหรับประกอบงานการผลิต 4. ตรวจสอบสภาพเครื่อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
40วิศวกร (Engineer) ระบบ AGV ของ HIKROBOT,HIKVISION
รับผิดชอบในการดำเนินการตามโครงการและบริการหลังการขายระบบ AGV รวมถึงการติดตั้งซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์ การทดสอบ การฝึกอบรมลูกค้าและการสนับสนุนบริการหลังการขาย แก่พนักงานขาย (Area sales) ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เลนโซ่ อินเตอร์เทรด จำกัด