ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 17 หน้า จำนวน 168 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
11Electrical Designs Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.สามารถเขียนแบบงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารระบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม AutoCAD/ Revit / BIM ได้ดี 2. มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและเขียนแบบติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารได้เป็นอย่างดี 3. สามารถถอดแบบได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
12Site Engineer (Electrical Engineer)
ทำงานประจำหน่วยงานก่อสร้าง 1. สามารถอ่านแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ 2. ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ 3. มีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารได้เป็นอย่างดี 4. มีภาวะผู้นำ สามารถควบคุ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
13Project Engineer (ไฟฟ้า)
1.ควบคุมและรับนโยบายจากผู้จัดการโครงการ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
14หัวหน้า งานไฟฟ้าอุปกรณ์วัดและซอฟแวร์ (ด่วน)
วางแผนงานผลิต , สั่งซื้ออุปกรณ์ , ควบคุมงานผลิตไฟฟ้าและโปรแกรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสซอม จำกัด
15Firmware Product Engineer (EV Product)
Bluesquid ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2561 เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชาญฉลาด (Green and Smart Solution) เรานำเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบไอทีอันชาญฉลาดเข้าไว้ด้วยกัน สร้างสรรค์ผลิตภัณ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บลูสควิด จำกัด
16วิศวกรโครงการ
ดูแลควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบวิศวกรรม และแผนงานที่วางไว้ ควบคุมโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและแผนงานที่วางไว้ วางแผนการทำงานให้กับทีมวิศวกร/โฟร์แมน ควบคุมประสานงานและติดตามงานของผู้รับจ้าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บลูสควิด จำกัด
17On site support-Technician (EV Product)
Bluesquid ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2561 เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชาญฉลาด (Green and Smart Solution) เรานำเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบไอทีอันชาญฉลาดเข้าไว้ด้วยกัน สร้างสรรค์ผลิตภัณ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บลูสควิด จำกัด
18Project Manager (EV Product)
Bluesquid ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2561 เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชาญฉลาด (Green and Smart Solution) เรานำเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบไอทีอันชาญฉลาดเข้าไว้ด้วยกัน สร้างสรรค์ผลิตภัณ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บลูสควิด จำกัด
19Senior Product Engineer (EV Product)
Bluesquid ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2561 เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชาญฉลาด (Green and Smart Solution) เรานำเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบไอทีอันชาญฉลาดเข้าไว้ด้วยกัน สร้างสรรค์ผลิตภัณ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บลูสควิด จำกัด
20วิศวกรอุปกรณ์วัดและซอฟแวร์ (ด่วน)
พิจารณาขอซื้อวัสดุอุปกรณ์,ควบคุมการผลิตอุปกรณ์,เขียนSOFTWAREที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสซอม จำกัด