ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 15 หน้า จำนวน 147 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
21วิศวกรประเมินราคางานติดตั้งระบบไฟฟ้า
มีความสามารถและมีประสบการณ์ งานประเมินราคางานติดตั้งโครงการและระบบไฟฟ้า (งานติดตั้งและอุปกรณ์)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
22วิศวกรไฟฟ้า Electrical Engineer
มีความรู้ความสามารถ ในระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ ระบบโซล่าเซลล์และควบคุม (Power, Control, Installation, Commissioning)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
23วิศวกรการผลิต (ฝึกหัด)
1. ควบคุมงานการผลิตให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. จัดเตรียมข้อมูลและข้อกำหนดในกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง 3. ทำการจัดหาหรือจัดเตรียมวัสดุช่วยในการผลิต สำหรับประกอบงานการผลิต 4. ตรวจสอบสภาพเครื่อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
24วิศวกร (Engineer) ระบบ AGV ของ HIKROBOT,HIKVISION
รับผิดชอบในการดำเนินการตามโครงการและบริการหลังการขายระบบ AGV รวมถึงการติดตั้งซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์ การทดสอบ การฝึกอบรมลูกค้าและการสนับสนุนบริการหลังการขาย แก่พนักงานขาย (Area sales) ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เลนโซ่ อินเตอร์เทรด จำกัด
25วิศวกรไฟฟ้า
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร CNC - ซ่อมงานที่ลูกค้า - เดินสายไผฟแผงวงจรไฟฟ้า CNC ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปาร์ แมคคาทรอนิคส์ จำกัด
26วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเทคนิคงานไฟฟ้า (สาขาบางบ่อ)
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ดูแลโปรเจคให้บรรลุเป้าหมาย ติดต่อลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกัยงานตู้ควบคุมอัตโนมัติ ฯลฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด(มหาชน)
27ELECTRICAL DESIGN ENGINEER-HV CONTROL & PROTECTION RELAY PANEL (Soi UDOMSUK 45)
YOUR RESPONSIBILITIES -PREPARATION OF CUBICLE DESIGN ( HV CONTROL & PROTECTION ) DRAWINGS. -PREPARATION OF MANUFACTURING DOCUMENTS FOR CUBICLES. -SUPPORT ESTIMATION TEAM FOR QUOTATION -CO-ORDINATI...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด(มหาชน)
28วิศวกรขายและประเมินราคางานไฟฟ้า (สาขาอุดมสุข)
1. จัดทำแผนการออกแบบประเมินราคา 2. ถอดแบบ / ร่างแบบผลิตภัณฑ์จากข้อมูลเบื้องต้น 3. กำหนดรายการวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิต 4. ประเมินราคาผลิตภัณฑ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด(มหาชน)
29วิศวกร
ตรวจสอบรอกและเครน ตามโรงงานอุตสาหกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคทีเอสซี จำกัด
30Engineer ( รับสมัครด่วน )
เข้าไปตรวจสอบหน้างานของลูกค้า ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์หน้างาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : C.S.Cooper Company Limited