ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4 หน้า จำนวน 35 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น
21ผู้ดูแลการตัดเย็บ/Sewing supervisor
- วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใหม่ - ติดตั้งและปรับแต่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เหมาพสมกับงาน - เก็บรักษาข้อมูลการดำเนินงาน เช่น บันทึกเวลา การผลิต และต้นทุน และจัดทำรายงานการจัดการเกี่ยว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลอฟบาซ จำกัด
22ช่างแพทเทิรน์
สร้างแบบ ด้วยมือ และคอมพิวเตอร์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลอฟบาซ จำกัด
24นักออกแบบใบเรือ
1. ออกแบบใบเรือ 2. จัดการเก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมดของฝ่ายออกแบบ 3. ตรวจเช็คความแม่นยำ รวมทั้งทำความสะอาด เครื่องวาดงาน (Plotter) 4. บันทึกข้อมูลสถิติ ตามเป้าหมายของฝ่ายออกแบบ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รอลลี่ ทาสเกอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
25พนักงานฝ่ายผลิต
- มีความรู้ในการใช้จักรเย็บผ้า - สามารถเย็บได้ระดับหนึ่ง - มีความคิดสร้างสรรค์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รอลลี่ ทาสเกอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
26ผู้ดูแลการตัดเย็บ/Sewing supervisor
- วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต - เก็บรักษาข้อมูลการดำเนินงาน เช่น บันทึกเวลา การผลิต และต้นทุน - จัดทำรายงานการจัดการเกี่ยวกับผลการผลิต - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลอฟบาซ จำกัด
27Designer เสื้อผ้า (ด่วน)
- ออกแบบเสื้อผ้าแนวสตรีทแฟชั่น ตาม Concept งานที่กำหนดและเหมาะกับกลุ่มลูกค้า และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ใช้โปรแกรม Ps และ Ai ได้ดี - หากมีความสามารถในการถ่ายภาพ และ การตัดต่อวีดีโอ จะพิจารณาเป็นพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์เท็กซ์ อินดัสทรี จำกัด
28เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
นำเสนอการออกแบบและพฒั นาผลิตภณั ฑ์ รวมรบั ผิดชอบในการออกแบบตามความต้องการของลูกค้า และมีความคิดสร้างสรรค์ ตรง เวลา และตามงบประมาณที...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด
29ผู้ควบคุมเครื่องวาดงาน
- ควบคลุมเครื่องวาดงาน (Plotter) และตัดงาน - ตรวจเช็คความแม่นยำ รวมทั้งทำความสะอาด เครื่องวาดงาน (Plotter) - จัดการเก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมดของฝ่ายออกแบบ - ช่วยเหลือแผนกอื่น ๆ ตามที่ร้องขอมา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รอลลี่ ทาสเกอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
30ช่างแพทเทิร์น Ref. 67163
Job Description -สามารถสร้างแพทเทิร์นตามขนาดที่ดีไซน์เนอร์กำหนดได้เป็นอย่างดี -เกรดไซส์ จัดทำตารางไซส์เบื้องต้น บันทึกรายละเอียดเพื่อส่งต่อให้ทีมใช้ในกระบวนการผลิต -ตรวจสอบขั้นตอนการเย็บสินค้าตัวอย...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter