ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 95 หน้า จำนวน 946 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
1QA MANAGER / QUALITY ASSURANCE​ MANAGER IN ​(CALL CENTER)​
Responsibilities Demonstrate a comprehensive understanding of Access 360’s overall suite of services, operating platform(s), and strategic initiatives. Develop, design, and execute on QA programs ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Personal Business Company
2เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า/Call Center/Customers/​Servicesม.6 ปวช​ ฐานเงินเดือน 15,000 บาท (มีประสบการณ์)​
-รับสายให้บริการ ตอบข้อซักถาม ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตอบอีเมลล์ จากการใช้งาน สั่งสินค้า จากแอปพลิเคชั่น -ทำงาน 5 วัน ต่อ สัปดาห์ หยุด 2 วัน (ไม่ตรง เสาร์ อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์) -เวลาทำงาน กะเช้า 7.00...ดูรายละเอียด
องค์กร : Personal Business Company
3 Customers Services Call Center คอลเซ็นเตอร์ (บริการลูกค้า) ม.6 ปวช ฐานเงินเดือน 15,000บาท(มีประสบการณ์)
รับสายให้บริการ ตอบข้อซักถาม ดำเนินการแก้ไขปัญหา จากการใช้งาน สั่งสินค้า จากแอปพลิเคชั่น บันทึกข้อมูล ตอบอีเมลล์ -ทำงาน 5 วัน ต่อ สัปดาห์ หยุด 2 วัน (ไม่ตรง เสาร์ อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์) -เวลาทำง...ดูรายละเอียด
องค์กร : Personal Business Company
4Call Center / Customers Services (บริการลูกค้า) ฐานเงินเดือน 15,000 บาท (มีประสบการณ์)
-รับสายและบริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำกับลูกค้า - รับแจ้งและดำเนินการแก้ไขปัญหาลูกค้าที่เกิดจากการใช้บริการต่างๆ จากการสั่งสินค้า จากแอปพลิเคชั่น -ทำงาน 5 วัน ต่อ สัปดาห์ (หยุด 2 วัน) *ไม่ตรงเสาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : Personal Business Company
5Call Center คอล​เซ็นเตอร์​ Customers​ Services​(บริการลูกค้า) ม.6 ขึ้นไป ฐานเงินเดือน 15,000 บาท (มีประสบการณ์​)
-รับสายให้บริการ ตอบข้อซักถาม ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตอบอีเมลล์ จากการใช้งาน สั่งสินค้า จากแอปพลิเคชั่น -ทำงาน 5 วัน ต่อ สัปดาห์ หยุด 2 วัน (ไม่ตรง เสาร์ อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์) -เวลาทำงาน กะเช้า 7...ดูรายละเอียด
องค์กร : Personal Business Company
6Call Center / ให้ข้อมูล (บริการลูกค้า) ม.6 ปวช ปวสฐานเงินเดือน 15,000 บาท *มีประสบการณ์​*
ไม่ใช่งานงานขาย - รับสายให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า ผ่านทาง แอปพลิเคชั่น ตอบข้อซักคำถาม - พร้อมประสานงาน ติดตามและแจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาและให้บริการลูกค้าอย่างถูกต้อง บันทึกข...ดูรายละเอียด
องค์กร : Personal Business Company
7Call Center​คอลเซ็นเตอร์ Customers​Services​วุฒิ ม.6 ปวช *มีประสบ​การณ์คอลเซ็นเตอร์​*ฐานเงินเดือน 15,000 ​บาท
(ไม่ใช่งานขาย)​ - รับสายให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า ผ่านทาง แอปพลิเคชั่น ตอบข้อซักคำถาม - พร้อมทั้งประสานงาน ติดตามและแจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้บริการลูกค้าอย่างถูกต้อง -บันทึ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Personal Business Company
8หัวหน้าทีม/ทีมลีด/ซุปเปอร์ไวเซอร์ Supervisors Call Center Team Leader Call Center *มีประสบการณ์ คุมทีม Call Center*
/Team Leader Call Center การทำงาน + วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาของทีมได้ + ควบคุม ดูแลการทำงานของพนักงาน + ดูแลการติดต่อลูกค้า + บริหารทีมให้เป็นไปตามเป้าหมาย + จัดทำ report Excel ได้ + คุม...ดูรายละเอียด
องค์กร : Personal Business Company
9เจ้าหน้าที่บริการข้อมูล Custormers Services/Call Center วุฒิ ม.6 ปวชปวสฐานเงินเดือน 15,000บาท (มีประสบการณ์ CallCenter)
-รับสายให้บริการ ตอบข้อซักถาม -ดำเนินการแก้ไขปัญหา จากการใช้งาน สั่งสินค้า จากแอปพลิเคชั่น -บันทึกข้อมุล ตอบอีเมลล์ -ให้บริการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า -ทำงาน 5 วัน ต่อ สัปดาห์ หยุด 2 วัน (...ดูรายละเอียด
องค์กร : Personal Business Company
10เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า/คอลเซ็นเตอร์/Call Center(มีประสบการณ์) วุฒิ ม ปวช ปวส ฐานเงินเดือน ไม่รวมเบี้ยขยัน 15,000 บาท
• รับสายลูกค้าตอบข้อซักถาม ปัญหา เกี่ยวกับ การ สั่งซื้อและระบบการใช้งานจาก แอปพลิเคชั่น • ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆตามที่ลูกค้าร้องขอ • ประสานงานในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า • บันทึกรายละเอียดลงในระบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Personal Business Company