ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 21 หน้า จำนวน 210 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
31ผู้ช่วยผู้จัดการ ( สามารถสื่อสารภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี )
งานแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาจีน งานแปลเอกสารภาษาจีนเป็นภาษาไทย งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท หง ไท่ สตีล จำกัด
32เลขานุการผู้บริหาร
- ดูแลและจัดเตรียมตารางนัดหมายต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารให้เหมาะสม - ตรวจสอบหนังสือ จดหมาย เอกสาร ข้อมูล การติดต่อให้กับผู้บังคับบัญชา และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบ - ติดต่อประสานง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
33เลขานุการผู้บริหาร ประจำสำนักงานใหญ่ สาขา ลาดพร้าว ด่วนมาก
-ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆ -จัดทำงานเอกสารทั่วไป /รายงานการประชุม -เตรียมงานประชุม ต่างๆของฝ่ายบริหาร -ทำงาน จ.- ศ. เวลา 08.30-17.00 น. และวันเสาร์ 08.30-16.00 น. (ทำเสาร์เว้นเสาร์ ) หยุดวันอาทิตย์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีซูซุสยามซิตี้ จำกัด
34ธุรการประจำสำนักงาน
เลขาประจำสำนักงานสาขาลำลูกกาคลอง 5 ดูแลงานด้าน เอกสาร ตรวจสอบเอกสาร คีย์ข้อมูลเข้าระบบ จัดเก็บข้อมูลเอกสาร บันทึกการประชุม ดูแลสำนักงาน โทรศัพท์ติดต่อประสานงานต้อนรับลูกค้า ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Allianz Ayudhya
35Assistant
1. บริหารจัดการตารางเวลาของผู้บริหาร ตลอดจนรับรองสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 2. ประสานงานติดต่อนัดหมาย จองห้องประชุม แจ้งการนัดหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมสถานที่ และให้...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
36เลขาผู้บริหาร
-งานแอดมินประสานงานเป็นผู้ช่วยด้านต่างๆ -วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล กำหนดทิศทางการบริหารงานภายในบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร – ควบคุมดูแลการทำงาน ความประพฤติ ให้คำปรึกษา อบรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีแน่เฮิร์บ จำกัด
38Secretary/ Sales
The scope will range from individuals, customers, staff, both internationally and domestically. In order to deliver the best standards of customer service... 1. Able to work as a team Good skill i...ดูรายละเอียด
องค์กร : Nityo Technologies ltd.
39Business Secretary
ขอบเขตจะรวมตั้งแต่ดูแลบุคคล, ลูกค้า, พนักงานระดับ Staff ทั้งต่างประเทศและในประเทศ เพื่อที่จะส่งมอบมาตรฐานที่ดีที่สุดในการบริการลูกค้า 1. สามารถทํางานเป็นทีมได้อย่างดีและมีทักษะในการสื่อสารกับพนั...ดูรายละเอียด
องค์กร : Nityo Technologies ltd.
40เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.วางแผน และควบคุมการผลิตสินค้า 2.ประสานงานกับจนท.ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามแก้ไขปัญหา และสร้างเครื่องมือเพื่อสนับสนุนให้งานบรรลุตามแผน 3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ครอบครัวมาก่อน จำกัด