ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 173 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
21ผู้ช่วยฝ่ายขายงานโครงการและการตลาด
1.ติดตามงานแผนกขายโครงการ (ภาคเอกชน, ภาครัฐ) 2.ประสานงานด้านการตลาด 3.วางแผนด้านงานการตลาด (Marketing Plans & Content Marketing) 4.เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย 5.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
22เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหาร (สาขาอุดมสุข 45)
เตรียมการประชุม อำนวยความสะดวกในการประชุม และประสานงาน จัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย บริหารงานเอกสารต่างๆ ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอกหน่วยงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด(มหาชน)
23เลขาติดตามผู้บริหาร
- จัดทำตารางติดตามงาน - ติดตามงานจากผู้เกี่ยวข้อง - ตรวจเช็คงาน ก่อนนำเสนอประธานฯ - จัดทำเอกสารโครงการที่ได้รับมอบหมาย - จดบันทึกการประชุม สรุปรายงานประชุม - ติดตามประธานฯไปปฏิบัติภาระกิจ ต่างจั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด
24เลขาบริหารงาน
ทำบัญชีผู้บริหาร งานเลขาผู้บริหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด
25ผู้ช่วยผู้จัดการ ( สามารถสื่อสารภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี )
งานแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาจีน งานแปลเอกสารภาษาจีนเป็นภาษาไทย งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท หง ไท่ สตีล จำกัด
26เลขานุการผู้บริหาร
- ดูแลและจัดเตรียมตารางนัดหมายต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารให้เหมาะสม - ตรวจสอบหนังสือ จดหมาย เอกสาร ข้อมูล การติดต่อให้กับผู้บังคับบัญชา และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบ - ติดต่อประสานง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
27เลขานุการผู้บริหาร ประจำสำนักงานใหญ่ สาขา ลาดพร้าว ด่วนมาก
-ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆ -จัดทำงานเอกสารทั่วไป /รายงานการประชุม -เตรียมงานประชุม ต่างๆของฝ่ายบริหาร -ทำงาน จ.- ศ. เวลา 08.30-17.00 น. และวันเสาร์ 08.30-16.00 น. (ทำเสาร์เว้นเสาร์ ) หยุดวันอาทิตย์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีซูซุสยามซิตี้ จำกัด
28ธุรการประจำสำนักงาน
เลขาประจำสำนักงานสาขาลำลูกกาคลอง 5 ดูแลงานด้าน เอกสาร ตรวจสอบเอกสาร คีย์ข้อมูลเข้าระบบ จัดเก็บข้อมูลเอกสาร บันทึกการประชุม ดูแลสำนักงาน โทรศัพท์ติดต่อประสานงานต้อนรับลูกค้า ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Allianz Ayudhya
29Assistant
1. บริหารจัดการตารางเวลาของผู้บริหาร ตลอดจนรับรองสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 2. ประสานงานติดต่อนัดหมาย จองห้องประชุม แจ้งการนัดหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมสถานที่ และให้...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
30เลขาผู้บริหาร
-งานแอดมินประสานงานเป็นผู้ช่วยด้านต่างๆ -วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล กำหนดทิศทางการบริหารงานภายในบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร – ควบคุมดูแลการทำงาน ความประพฤติ ให้คำปรึกษา อบรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีแน่เฮิร์บ จำกัด